Hoppa till innehåll

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen behandlade ändringskostnaderna i samband med reformen vid sitt möte den 4 maj

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2020 11.14 | Publicerad på svenska 12.5.2020 kl. 15.39
Nyhet

Ledningsgruppen för social - och hälsovårdsreformen behandlade vid sitt möte den 4 maj frågor som gäller ändringskostnaderna till följd av social- och hälsovårdsreformen och de viktigaste förslagen i regeringens proposition.

Ändringskostnader till följd av social- och hälsovårdsreformen

Ledningsgruppen diskuterade ändringskostnaderna i samband med social- och hälsovårdsreformen. Beredningsarbetet som gjorts under den föregående valperioden kan delvis utnyttjas i arbetet.

I samband med social- och hälsovårdsreformen har man identifierat olika ändringskostnader som aktualiseras under reformens olika faser. Kostnaderna kan indelas i tillfälliga och permanenta kostnader.

I ledningsgruppen diskuterades finansieringen av ändringskostnaderna.

De viktigaste förslagen i regeringens proposition

Ledningsgruppen behandlade de viktigaste förslagen i regeringens proposition. Ledningsgruppen begärde att förslaget skulle kompletteras.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, kanslichef, ledningsgruppens ordförande, SHM, tfn 0295 163 338, [email protected]

Päivi Salo, generalsekreterare, ledningsgruppen 2:a vice ordförande, SHM, tfn 0295 163 113, [email protected]

Kokoustiedote sote-uudistus