Hoppa till innehåll

Bland annat personalfrågor behandlades vid mötet för ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen den 10 februari

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2020 8.26 | Publicerad på svenska 13.2.2020 kl. 9.36
Pressmeddelande

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen informerades vid sitt möte den 10 februari om riktlinjer för ärenden som gäller den personal som överförs till landskapen i samband med reformen. Dessutom fortsatte ledningsgruppen att behandla bland annat egendoms- och ekonomiärenden.

Kompensationsreglering i egendomsarrangemang

Konsultativa tjänstemannen Pasi Leppänen och specialsakkunniga Ville Koponen från finansministeriet presenterade principerna för reglering om kompensation vid överföring av egendom från kommunerna till landskapen.

Avsikten är att de direkta kostnader som egendomsarrangemangen eventuellt orsakar kommunerna ersätts med en kompensation som grundar sig på lagen och inte är kopplad till statsandelssystemet.

Landskapens preliminära finansieringskalkyler

Finansrådet Markku Nissinen, konsultativa tjänstemannen Ville Salonen, specialsakkunniga Jenni Jaakkola och regeringsrådet Eeva Mäenpää presenterade preliminära kalkyler över landskapens finansiering som grundar sig på kommunernas budgetuppgifter för 2020.

Personalen övergår i anställning hos landskapen enligt principen om överlåtelse av rörelse

Förhandlingsdirektör Sari Ojanen från finansministeriet berättade att beredningen av överföringen av personal har inletts.

Personalen inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till landskapen  som gamla arbetstagare i enlighet med principen om överlåtelse av rörelse.

Därmed behåller personalen sina gällande rättigheter och skyldigheter vid tidpunkten för övergången, liksom pensionsförmånerna. 

I och med särlösningen för Nyland förblir arbetsgivaren för personalen vid HUS och Helsingfors stad oförändrad när lagen om ordnande av social- och hälsovård träder i kraft. 

Riktlinjer för statens utbildnings- och forskningsersättningar

Suvi Velic, som är sakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet, berättade om de riktlinjer som föreslås i fråga om statens utbildnings- och forskningsersättningar.

Förslaget är att bestämmelserna ska stå kvar i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen på motsvarande sätt som i nuläget och att det i det här skedet inte ska föreskrivas om ersättningarna i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

I lagen om ordnande av social- och hälsovård ska det ändå ingå en hänvisningsbestämmelse, där det konstateras att bestämmelser om statens utbildnings- och forskningsersättningar finns i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen.

I reformberedningens andra fas görs nödvändiga tekniska ändringar i hälso- och sjukvårdslagen i fråga om inrättandet av landskap och organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, kanslichef, ledningsgruppens ordförande, tfn 0295 163 338, [email protected]

Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, ledningsgruppens vice ordförande, tfn 0295 530 018, [email protected]