Hoppa till innehåll

Statssekreterare och specialmedarbetare har utnämnts för ministern för social trygghet Grahn-Laasonen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2023 10.11 | Publicerad på svenska 5.7.2023 kl. 14.45
Pressmeddelande 97/2023

Laura Rissanen är Sanni Grahn-Laasonens statssekreterare. Sakari Rokkanen och Niilo Heinonen är Grahn-Laasonens specialmedarbetare

Som statssekreterare har Laura Rissanen i uppgift att bistå ministern vid den politiska styrningen och vid uppgifter som har att göra med beredningen av ärenden, såsom genomförandet av regeringsprogrammet. Rissanen ansvarar också för ministerns EU-ärenden och internationella ärenden samt för ärenden som hör till avdelningen för arbete och jämställdhet. Avdelningen ansvarar bland annat för ärenden som gäller jämställdhet mellan könen, arbetarskydd och företagshälsovård. 

Rissanen övergår till att vara statssekreterare från Kesko, där hon arbetade som regiondirektör för huvudstadsregionen, Östra Nyland och Kymmenedalen. Före det arbetade hon som direktör för den näringspolitiska intressebevakningen vid Bildningsarbetsgivarna rf. Rissanen har en lång karriär inom politikrelaterade bakgrundsuppgifter. Hon har bland annat varit generalsekreterare för Samlingspartiets riksdagsgrupp och ministerspecialmedarbetare vid tre olika ministerier. 

Sakari Rokkanen ansvarar för ministerns budgetärenden samt för ärenden som hör till avdelningen för social trygghet och försäkringar, med undantag av de ärenden som rör utkomstskyddet för arbetslösa och som arbetsminister Satonen ansvarar för. Avdelningen ansvarar bland annat för att bereda lagar och förordningar som gäller social trygghet, pensioner och försäkringsbranschen. Rokkanen ansvarar även för ärenden som rör utkomststöd. Dessa ärenden överförs från avdelningen för klienter och tjänster till avdelningen för social trygghet och försäkringar.

Rokkanen övergår till uppgiften som specialmedarbetare från Samlingspartiets partibyrå, där hans arbetsuppgifter omfattade förberedelser för och deltagande i förhandlingarna om regeringsprogrammet. Rokkanen har tidigare arbetat bland annat som ekonom vid Suomen Vuokranantajat ry och i Samlingspartiets riksdagsgrupp.

Niilo Heinonen ansvarar för ministerns kommunikation och mediekontakter samt för de ärenden som hör till avdelningen för säkerhet och hälsa. Avdelningen ansvarar bland annat för ärenden som rör alkohol- tobaks- och narkotikapolitiken, förebyggande av skadeverkningar av penningspel, läkemedelsförsörjning, miljö- och hälsoskydd, hälsoskydd och beredskap. 

Heinonen övergår till att vara specialmedarbetare från att ha varit informationssekreterare för Samlingspartiets riksdagsgrupp, där Heinonen ansvarade för riksdagsgruppens interna och externa kommunikation och för mediekontakterna. Före det arbetade han bland annat som planerare vid Samlingspartiets Ungdomsförbund och som ordförande vid Beväringsförbundet.

Mer information

Laura Rissanen, statssekreterare, (kontakt; Riikka Mononen, tfn 02951 63531)
Sakari Rokkanen, specialmedarbetare (kontakt: Noora Manni, sekreterare, tfn 02951 63534)
Niilo Heinonen, specialmedarbetare (kontakt: Noora Manni, sekreterare, tfn 02951 63534)
E-postadresserna har formen : [email protected]