Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för utveckling och förankring av Barnahus-modellen - målet att hjälpa barn och unga som utsatts för våld

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.7.2023 13.55
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar 1 200 000 euro i statsunderstöd för utveckling och förankring av Barnahus-modellen. Med Barnahus-modellen hjälper man barn och unga som utsatts för våld. Projektet inleddes år 2019, och nu vill man att verksamheten ska bli permanent.

Barnahus-modellen har som mål att hjälpa de våldsdrabbade barnen och ungdomarna på ett så barnvänligt sätt som möjligt. Myndighetssamarbetet med modellen är multiprofessionellt både när brottsundersökningar görs och när offren ges stöd.  

Målet är att modellen ska etableras

Det handlar inte om ett visstidsprojekt, utan målet har varit att skapa en permanent verksamhetsmodell för tjänsterna på basnivån. Mellan år 2019 och 2023 har Barnahus-modellen spridit sig till alla delar av landet, men det behövs fortfarande utbildning och förankring.  

Det statsunderstöd som utlyses nu är avsett för de kostnader som uppkommer år 2024.  
De som beviljas finansiering förpliktas att etablera den projektfinansierade Barnahus-modellen så att man fortsätter använda den i regionerna också efter att projektet är slut.  

Ansökningstiden börjar den 25 juli och går ut den 8 september 2023 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas inte. Avsikten är att besluten ska fattas under hösten 2023. 

Mer information  

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581

Pauliina Hiltunen, planerare, tfn 0295 163 119

fornamn.efternamn(at)gov.fi