Hoppa till innehåll

Statsunderstöd på 5 miljoner euro för förankring av psykosociala metoder i arbetet för barn och unga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2023 11.01 | Publicerad på svenska 3.4.2023 kl. 9.31
Pressmeddelande 55/2023

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 5 miljoner euro till självständighetsjubileets barnstiftelse (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) för åren 2023-2025 för användning och förankring av evidensbaserade psykosociala metoder i arbetet för barn och unga.

Statsunderstödet kan användas  för att trygga hemboverksamheten och metoderna för tidigt stöd vid beteendestörningar och för att utvidga hemboverksamheten vid universitetssjukhusen. Syftet med understödet är att stödja välfärdsområdenas användning av psykosociala metoder och att förbättra stödtjänsterna och identifieringen av problem inom bildningstjänsterna. Understödet ska också främja barns, föräldrars och deras närståendes användning av psykosociala stödtjänster i de situationer där barnet eller någon annan familjemedlem insjuknar allvarligt eller är allvarligt sjuk en längre tid.

Genom att förankra evidensbaserade psykosociala metoder i arbetet för barn och unga följer man den nationella strategin för psykisk hälsa som ingår i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. De centrala åtgärderna för barn och unga består i att förbättra tillgången till psykosociala behandlingsmetoder och interventioner med beaktande av de regionala behoven. Ansvaret för att ordna mentalvårdstjänster för barn och unga överfördes till välfärdsområdena den 1 januari 2023, och med statsunderstödet stöds nu detta arbete via självständighetsjubileets barnstiftelse.   

Avsikten är att det beviljade statsunderstödet ska öka kompetensen när det gäller att bedöma de psykosociala metoderna. Genom grundliga bedömningar kan man tillhandahålla psykosociala tjänster av hög kvalitet. Om metoderna inte bedöms tillräckligt grundligt kan det leda till att de metoder som används får dålig effekt och i stället belastar servicesystemet ytterligare.  

Mer information:

Tuula Kieseppä, överläkare [email protected], tfn 029 51 63745

Jenny Suominen, [email protected], tfn 0295 163 387