Hoppa till innehåll

Teknik som stöd för äldres möjligheter att bo hemma

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2023 9.37
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt en publikation med verksamhetsmodeller och tekniska lösningar för att stödja äldres boende hemma.

Publikationens officiella namn är Referensarkitekturen Teknologi för hemmaboende seniorer. Den är avsedd för alla som arbetar med omsorg och vård av äldre. Publikationen är avsedd i synnerhet för aktörer som utvecklar och tar i bruk nya lösningar. Publikationen innehåller de bästa lösningarna och exemplen från programmet Teknologi för hemmaboende seniorer (KATI), som pågick 2021–2023. 

Publikationen förtydligar bland annat aktörernas roller, verksamhetsmodeller samt centrala informationssystemtjänster och informationsflödena mellan dem. Dessutom kan publikationen hjälpa välfärdsområdena att utbyta information och erfarenheter. Också andra aktörer, såsom privata tjänsteleverantörer, tredje sektorn och teknologiföretag drar nytta av publikationen. I publikationen behandlas också framtidsmöjligheter och föreslås fortsatta åtgärder. 

Varför behövs publikationen Teknologi för hemmaboende seniorer?

Högklassiga och tillgängliga tjänster för äldre är en del av välfärdsområdenas tjänsteproduktion. Finländarna lever längre och är friskare än tidigare. Tillsammans med förändringen i befolkningsstrukturen innebär detta en utmaning. Hur ska vi på bästa sätt ta hand om äldre som behöver stöd? Här behövs många olika metoder, av vilka teknologin är en. 

I välfärdsområdena är teknologi ett sätt att producera det stöd som de äldre behöver samt att ordna vård och omsorg. För närvarande utnyttjar olika välfärdsområden teknologin på olika sätt. Om teknologin används på rätt sätt hjälper den äldre att bo tryggt i sina egna hem. Samtidigt frigör teknologin yrkesutbildade personers arbetstid från rutinuppgifter till viktigare arbetsuppgifter och till genuin växelverkan med de äldre.

Ytterligare information

Riikka Vuokko, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3600, [email protected] (Den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården; KATI-referensarkitekturen)
Heidi Anttila, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7687, [email protected] (KATI-projektet)