Hoppa till innehåll

Under remissbehandlingen av social- och hälsovårdsreformen lämnades 773 utlåtanden – remisstiden gick ut den 25 september

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2020 17.20
Pressmeddelande

Om utkastet till regeringens förslag till ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet lämnades 773 utlåtanden inom utsatt tid. Utlåtanden som kommit in i skriftlig form är ännu under behandling. Det slutliga antalet blir klart i början av veckan.

Remissvaren har behandlats i den takt de kommit in. De viktigaste kommentarerna i remissvaren gäller bland annat finansieringen, vårdlandskapens självstyrelse, styrning,  tjänsteproduktion och köpta tjänster samt reformens utmanande tidsplan. 

De remissvar som lämnats in senast den 25 september kl. 16.00 behandlas och beaktas vid beredningen av den regeringsproposition som lämnas till riksdagen i december 2020. Remisstiden började den 15 juni. Utlåtandena sammanställs och ett sammandrag publiceras.

Ett utkast till regeringens proposition om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet  sänds till rådet för bedömning av lagstiftningen. Rådet har till uppgift att ge utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningar.

Efter remissbehandlingen och responsen från rådet för bedömning av lagstiftningen färdigställer regeringen lagförslaget i sin slutliga form och propositionen överlämnas till riksdagen i december 2020.

Social- och hälsovårdsreformen orsakar behov av tekniska ändringar i en stor del av lagstiftningen. Arbetet med att bereda dessa ändringar har börjat.

Den temporära förvaltningen inleder verksamheten i regionerna senast två månader efter att lagarna har antagits. Därefter ordnas det val och de valda beslutsfattarna får ännu tid att bereda vårdlandskapsfrågorna innan organiseringsansvaret överförs den 1 januari 2023.

Alla utlåtanden finns att få i Projektportalen

Ytterligare upplysningar:
Kari Hakari, avdelningschef, tfn 0295 163 642, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 163 463, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Ilpo Helismaa, regeringsråd, p. 0295 488 422, fornamn.efternamn(at)intermin.fi
Jani Pitkäniemi, avdelningschef, p. 0295 530 494, fornamn.efternamn(at)vm.fi