Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf informerar
Utvärdering: Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet främjade en arbetskultur som satsar på psykisk hälsa och förebyggande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2023 12.01
Pressmeddelande
Program för psykisk hälsa i arbetslivet

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet, som genomfördes i samarbete med ett stort antal intressegrupper, stärkte arbetsplatsernas kunnande och förutsättningar för att skapa en arbetskultur som stöder det psykiska välbefinnandet. Enligt utvärderingen visar erfarenheterna i de olika organisationerna att det i utvecklingsarbetet finns en stor potential att få omfattande positiva resultat under de kommande åren.

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet genomfördes under ledning och samordning av social- och hälsovårdsministeriet. Programmet var ett led i genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Det centrala målet för programmet var att stödet för den psykiska hälsan i arbetslivet ska riktas till hela arbetsgemenskapen och handla om att förebygga problem med arbetsförmågan i stället för att vara individorienterat och fokusera på att lösa problem. Arbetshälsoinstitutet och den ideella föreningen MIELI Psykisk Hälsa Finland rf ansvarade för det operativa genomförandet av programmet. I genomförandet deltog också ett stort antal samarbetspartner och intressegrupper. Programmet genomfördes åren 2021–2022.

Arbetsplatserna får verktyg för att stödja den psykiska hälsan genom förebyggande 

Programmet gav konkreta lösningar som stöder arbetsplatserna i form av verktyg för stödet för psykisk hälsa och en verksamhetsmodell för att genom företagshälsovårdssamarbetet skapa en arbetskultur som stöder psykiskt välbefinnande. Ett stort nätverk av intressegrupper och arbetsplatser utvecklade effektiva metoder för att förebygga psykisk ohälsa och öka välbefinnandet i arbetsgemenskapen. Både verktygslådan och verksamhetsmodellen kan användas fritt av alla på arbetsplatserna och inom företagshälsovården. 

Den nya verksamhetsmodellen ökar välbefinnandet i arbetsgemenskapen

Enligt utvärderingen uppnådde verksamhetsmodellen för företagshälsovårdssamarbetet de mål som gällde innehållet och modellens användbarhet. Man ansåg också att modellen har ett nyhetsvärde. I en del organisationer förbättrades samarbetet och gemenskapen betydligt genom de nya metoderna.  Verksamhetsmodellen förväntas stödja det utvecklingsarbete på arbetsplatserna och inom företagshälsovården som ökar det psykiska välbefinnandet.  

Arbetsplatserna får enkla verktyg för att främja psykisk hälsa 

Digitaliseringen av de nio verktygen i verktygslådan för psykisk hälsa lyckades bra. Under programtiden användes verktygen över 125 000 gånger. Metoderna och verktygen svarade bra på användarnas vanligaste behov, och metoderna förbättrades under programperioden. Verktygen ökade medvetenheten och förutsättningarna för en förändring i attityderna och arbetskulturen. 

Enligt utvärderingen var den viktigaste orsaken till förändringen i verksamhetskulturen och attityderna att kommunikationen förbättrades. Genom kommunikationen kunde man nå de viktigaste målgrupperna och öka programmets synlighet. Diskussionen om psykisk hälsa tog fart och normaliserades, och programmet lyckades också i viss grad minska den stigmatisering som är förknippad med psykiska problem.    

Genom programmet har man uppmuntrat och möjliggjort det utvecklingsarbete som behövs för att så många arbetsplatser som möjligt ska ha nytta av metoderna: modellerna och verktygen sprids och anpassas till arbetsplatsernas behov. Avsikten är att metoderna ska spridas vidare och etableras på lång sikt efter programlanseringen och den första bekantskapen med metoderna.  

Enligt utvärderingen visar erfarenheterna i de olika organisationerna att det i utvecklingsarbetet finns en stor potential att få omfattande positiva resultat under de kommande åren, förutsatt att metoderna används klokt och långsiktigt. Resultaten märks särskilt i att utvecklingsarbetet på arbetsplatserna och inom företagshälsovården har fortsatt och att de nya verksamhetsmodellerna har spridits och börjat användas i allt större utsträckning på arbetsplatserna efter programperioden.  

Verktygen för psykisk hälsa och verksamhetsmodellen för företagshälsovården kommer att spridas och utvecklas vidare också genom Finlands program för hållbar tillväxt. 

Utvärderingen gjordes av Nordic Healthcare Group och dess partner. 

Läs mer:

Ytterligare information

Jaana Vastamäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Salla Toppinen-Tanner, direktör, Arbetshälsoinstitutet, [email protected]
Meri Larivaara, direktör, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, [email protected]
Teemu Tupala, senior manager, Nordic Healthcare Group, [email protected] (utvärderingsresultat)