Hoppa till innehåll

Understöd på 3 miljoner euro för tjänster för mammor med missbruksproblem

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 9.46
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 3 miljoner euro i statsunderstöd för de tjänster inom missbrukarvården som är avsedda för gravida kvinnor, nyblivna mammor och mammor i spädbarnsfamiljer och deras eventuella partner och andra barn i familjen.

I de tjänster som avses är det fråga om rehabilitering i samband med missbruksproblem, och tjänsterna omfattar både helhetsmässig vård och rehabilitering. Understödet ska användas för de kostnader som uppkommer under år 2023.    

Syftet är att stödja både privata och offentliga tjänsteproducenter, och deras sammanslutningar och takorganisationer. Ansökningarna har behandlats vid både social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.  

Statsunderstöd har beviljats enligt följande:

  • Förbundet för mödra- och skyddshem r.f.   1 500 000 euro
  • Birkalands välfärdsområde   320 000 euro
  • Norra Österbottens välfärdsområde   230 000 euro
  • Sovatek   190 000 euro
  • A-klinikka Oy, sjukhuset för missbrukarvård   180 000 euro
  • VAK ry    170 000 euro 
  • Siunsote    140 000 euro 
  • A-klinikka Oy, Kokemäki   140 000 euro
  • Kostamokoti Oy   130 000 euroa

En sökande beviljades inte statsunderstöd därför att ansökningen inte uppfyllde alla villkor för statsunderstödet.  

Mer information:

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581, [email protected]