Hoppa till innehåll

Utlåtanden begärs om senareläggning av ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2023 9.57
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att den nya lagen om funktionshinderservice och vissa andra lagar som har samband med den träder i kraft den 1 oktober 2024. Syftet med senareläggningen av ikraftträdandet är att ge tid för en ny bedömning av tillämpningsområdet för lagen. Utlåtanden kan lämnas från den 3 juli fram till den 11 augusti 2023.

Syftet med den fortsatta beredningen av den nya lagen om funktionshinderservice är att lagen förblir en speciallag som är avsedd att gälla för personer med funktionsnedsättning. Avsikten är att därigenom trygga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning att få de tjänster de behöver. Detta görs genom ändring av lagens tillämpningsområde. 

Anledningen till att man föreslår att ikraftträdandet av den nya lagen skjuts upp är att lagens tillämpningsområde ska kunna preciseras genom en separat proposition innan lagen träder i kraft. Tilläggstiden ger möjlighet att bedöma konsekvenserna av den separata propositionen och dess kostnadseffekter.

Regeringens mål är att genom ändringen trygga rätten för personer med funktionsnedsättning att få de tjänster de behöver och att principen om välfärdsområdenas finansiering blir genomförd. Enligt regeringsprogrammet får den årliga kostnadseffekten för hela reformen jämfört med nuläget vara högst 100 miljoner euro. 

Propositionen gäller lagen om funktionshinderservice och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt fyra lagar som har samband med dem.

Ytterligare upplysningar

Jaana Huhta, regeringsråd, tfn 0295 163 407 (anträffbar 3-21.7.2023)    
Kirsi-Maria Malmlund-Laakso (anträffbar fr.o.m. 3.8.2023)
E-postadresserna har formen [email protected]