Hoppa till innehåll

Utredning: Tillräckliga missbrukar- och mentalvårdstjänster och boendemöjligheter och en tillräcklig social trygghet minskar behovet att sälja sex

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2023 9.00
Pressmeddelande 75/2023

I den utredning om sex mot ersättning som gjordes genom intervjuer med experter betonas de samhälleliga och strukturella faktorerna såsom fattigdom, bostadslöshet och användningen av berusningsmedel.

Enligt de experter som intervjuades för utredningen kan till exempel tjänsterna inom missbrukarvård, mentalvård och boende och en tillräcklig social trygghet minska människans behov att sälja sex för att klara sig. Experterna betonade också att det är viktigt att ge tidigt stöd och att förebygga, eftersom det bakom utsattheten ofta kan finnas till exempel fattigdom i barnfamiljer eller våld i barndomen.  

Utredningen beställdes av social- och hälsovårdsministeriet och syftet med den var att öka förståelsen för att det finns människor i utsatta grupper som försörjer sig genom att ha sex mot ersättning. De intervjuade experterna anser att sex mot ersättning som fenomen är svårt att identifiera och att det hänför sig till de individuella mänskliga rättigheterna.   

Våld av olika former vanligt

Enligt utredningen utsätts de som har sex mot ersättning för våld av många olika former. Det kan vara fråga om maktutövning i en social relation genom psykiskt våld, till exempel manipulation, utpressning och beskyllande, eller direkt fysiskt våld. Dessutom är fenomenet ofta förknippat med våld på webben, där man skickar hotfulla meddelanden eller publicerar bilder till exempel via sociala medier. 

Behov av tjänster med låg tröskel

I rekommendationerna om åtgärderna betonas det att det bland annat behövs tillräckliga ekonomiska resurser och boendemöjligheter och tillgång till mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel. Också berusade personer borde kunna använda skyddshemtjänsterna. Dessutom betonas vikten av att stärka barns och ungas ställning och öka medvetenheten om de speciella situationer där barn olovligt avlägsnar sig från barnskyddsanstalterna. Även arbetsmetoderna för identifierandet av och ingripandet i människohandeln behöver utvecklas.  

I utredningen redogörs också för kvinnornas marginaliserade ställning i samhället. Till exempel användning av berusningsmedel och bostadslöshet kan öka risken för att utsättas för sexuellt våld och utnyttjas och för att sex mot ersättning blir det enda sättet att klara sig. Enligt rekommendationerna om åtgärderna är det viktigt att man inom tjänsterna är medveten om könets betydelse och det könsrelaterade våldets dynamik.  

Utredningen publiceras senare inom social- och hälsovårdsministeriets publikationer. 

Mer information

Tanja Auvinen, direktör, tfn  0295 163 715, [email protected]