Hoppa till innehåll

Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten inleds i sju städer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2020 12.18
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat cirka 4,8 miljoner euro för utveckling av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten. Projekten inleds i höst i Esbo, Helsingfors, Vanda, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Björneborg.

Avsikten är att utveckla social- och hälsovårdstjänster för bostadslösa klienter eller klienter som löper allvarlig risk för bostadslöshet. Tjänsterna riktas till de bostadslösa som har det allra svårast, såsom klienter inom missbrukar- och mentalvården, unga, frigivna fångar och invandrare. 

Inom projekten utvecklas tjänster och verksamhetsmodeller med låg tröskel som hjälper personer som är i behov av särskilt stöd att smidigt få hjälp enligt sina individuella behov. Sådana tjänster och verksamhetsmodeller är till exempel rörligt arbete och team som rör sig bland klienter, boenderådgivning, lågtröskelverksamhet, aktivt tillvaratagande av erfarenhetsexpertis och anlitande av nätverk samt samarbete med hyresvärdar.

Helheten anknyter till regeringens mål att halvera bostadslösheten. Projektarbetet har också en koppling till målen för programmet Framtidens social- och hälsocentral. 

Alla kommuner som får finansiering deltar i miljöministeriets samarbetsprogram för att halvera bostadslösheten. De kommuner som hade flest bostadslösa 2018 är inbjudna att delta i programmet. 

Mer information:

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278, [email protected] 
Leea Rautanen-Muhli, sakkunnig, tfn 0295 163 667, [email protected]