Hoppa till innehåll

Ett utkast till lag om valfrihet är färdigt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 16.30
Pressmeddelande 145/2017

Ett nytt utkast till lag om valfrihet är färdigt. Lagparagraferna publicerades på finska på webbplatsen för landskaps- och social- och hälsovårdsreformen den 19 oktober. Lagutkastet sänds på remiss vid månadsskiftet oktober–november.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till lag om valfrihet lämnas till riksdagen vid månadsskiftet februari–mars 2018. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020 då ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen.  

Enligt lagutkastet utvidgas kundens möjlighet att välja sina social- och hälsovårdstjänster stegvis åren 2020–2022. Kunden kan i större omfattning än för närvarande välja en offentlig eller privat tjänsteproducent.

I lagutkastet har man gjort de ändringar som riksdagens grundlagsutskott förutsatte under våren samt riktlinjerna och preciseringarna av regeringens ministerarbetsgrupp för reformer.

Bilagor:

Ett utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och annat material

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163338
Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 0295 163367
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, tfn 0295 163092
Maria Porko, jurist, tfn 0295 163417

Personer som kan ge ytterligare upplysningar är anträffbara torsdagen den 19 oktober efter kl. 17.30.