Hoppa till innehåll

WHO:s hälsoekonomiska råd - Hälsa och välfärd är målet, ekonomin verktyget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2023 15.27 | Publicerad på svenska 29.5.2023 kl. 12.04
Pressmeddelande 74/2023

Det hälsoekonomiska råd som inrättades på initiativ av WHO:s generaldirektör doktor Tedros år 2020 publicerade dess slutrapport under Finlands och WHO:s gemensamma evenemang i Geneve den 23 maj 2023.

Eftersom Finland har stött rådets arbete både politiskt och finansiellt hölls evenemangets öppningsanförande av social- och hälsovårdsministeriets företrädare statssekreteraren Eila Mäkipää. Hon tackade rådet med dess toppekonomer för att det har fört fram det viktiga budskapet:

”Hälsan är en mänsklig rättighet. Välfärden borde vara det viktigaste målet för all ekonomisk verksamhet. Vi får inte se hälsan och välfärden bara som ett verktyg för att öka vår bruttonationalprodukt. Det är i själva verket ekonomin som borde ses som ett verktyg, och det verktyget måste hanteras klokt så att arbetet för hälsa och välfärd för alla ska ge så goda resultat som möjligt", sade Mäkipää.

Ekonomisk framgång kräver investeringar i hälsa för alla. De ökar samhällsekonomiernas humankapital och sociala kapital, som i sin tur ökar arbetstagarnas välbefinnande, produktivitet och arbetsförmåga, ekonomiernas hållbarhet och stabiliteten i samhället. Men det finns fortfarande mycket att göra för att uppnå och säkerställa den globala hållbara utvecklingen så, att ingen lämnas efter i utvecklingen. 

Principen hälsa för alla - kärnan i beslutsfattandet 

Det hälsoekonomiska rådet har strävat efter att förändra tankesättet inom ekonomi och den ekonomiska politiken så att det viktigaste målet ska kunna bli människans hälsa och välfärd. På basis av rådets forskningar rekommenderar rådet att man ska tillämpa det nya tankesättet när man fattar beslut om ekonomin, mäter framgång, finansierar och prioriterar åtgärder för främjande av välfärd och hälsa och utvecklar kompetens och innovationer.

I rådets arbete har man prioriterat fyra mål som har en nyckelroll när det gäller att sprida det välfärdsekonomiska tankesättet: 

  • Utvecklande av mätarna inom den ekonomiska produktionen: Det behövs nya indikatorer för nationell produktivitet som stöder välfärdsmålen.   
  • Finansiering av hälso- och sjukvård för alla: Man måste öka investeringarna i hälsa och förbättra kvaliteten på investeringarna. 
  • Utveckling av investeringar i hälsosektorn i allmänt intresse: Aktörerna inom den offentliga och den privata sektorn måste samarbeta för att utveckla hälsoinnovationer och styra dem i enlighet med allmänna intressen så att så många som möjligt kan dra nytta av de nya innovationerna. 
  • Den offentliga sektorn måste stärkas för att uppnå målet med hälsa och välfärd för alla: Det är viktigt att inse att alla ministerier kan främja målet med hälsa för alla genom sina egna åtgärder. Investeringar i sådan kompetens och samarbetsförmåga som främjar hälsa behövs inom alla sektorer och på alla nivåer, och förvaltningen måste vara öppen och ansvarsfull gentemot medborgarna.  

Arbetsgruppens slutrapport finns att läsa i sin helhet på WHO:s webbplats:

Mer information:

Annika Launila, specialsakkunnig, tfn. 0295 163 053, fö[email protected]
Timo Voipio, specialsakkunnig, tfn. 0295 163 467, fö[email protected]