Hoppa till innehåll

Ändringar i det tillfälliga skyddet för tredjelandsmedborgare som flytt från Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2023 13.57
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade vid sitt möte den 7 september att Finland inte längre beviljar tillfälligt skydd eller nya uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som flytt från Ukraina och som inte beviljades internationellt skydd eller ett permanent uppehållstillstånd av Ukraina. Beslutet påverkar inte redan beviljat skydd eller giltighetstiden för beviljade uppehållstillstånd.

Efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina den 24 februari 2022 har miljontals människor flytt från Ukraina och sökt skydd inom EU. Förutom ukrainska medborgare har också tredjelandsmedborgare som bott i Ukraina flytt från landet. I början av mars 2022 fattade Europeiska unionens råd ett beslut om tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina. För närvarande får något över 4 miljoner personer tillfälligt skydd inom EU. 

I rådets beslut fastställs de personer som medlemsstaterna ska bevilja tillfälligt skydd. Sådana personer är ukrainska medborgare som flytt från Ukraina och tredjelandsmedborgare som har fått internationellt skydd eller permanent uppehållstillstånd i Ukraina. 

Medlemsstaterna kan på nationell nivå besluta att ge tillfälligt skydd också till andra kategorier av personer. En av sådana kategorier som separat nämns i beslutet är tredjelandsmedborgare som lagligen var bosatta i Ukraina av någon annan orsak än internationellt skydd eller permanent uppehållstillstånd. Dessa personer har vistats i Ukraina till exempel på grund av arbete eller studier. Statsrådet beslutade i mars 2022 att Finland ska ge tillfälligt skydd också till dessa personer. 

Genom statsrådets beslut av den 7 september 2023 ska dessa personer inte längre beviljas tillfälligt skydd. Beslutet gäller personer som anländer till Finland efter att beslutet har trätt i kraft och personer som har anlänt till Finland tidigare men som inte förrän beslutet träder i kraft har meddelat om sitt behov av tillfälligt skydd. Statsrådets beslut påverkar således inte det tillfälliga skydd som redan beviljats eller uppehållstillståndens giltighet. De redan beviljade uppehållstillstånden gäller till och med den 4 mars 2024.

Statsrådets beslut påverkar inte heller de tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som har fått internationellt skydd i Ukraina eller som har vistats i Ukraina med permanent uppehållstillstånd. Statsrådets beslut påverkar inte heller de tredjelandsmedborgare som får tillfälligt skydd som familjemedlem till en ukrainsk medborgare. Dessa personer ska också i fortsättningen få tillfälligt skydd. 

Återresa till hemlandet är utgångspunkten

Vistelsen i Ukraina för de personer som beslutet gäller har inte grundat sig på internationellt skydd eller permanent vistelse på någon annan grund. Om grunderna för vistelse inom Europeiska unionen inte uppfylls, är återresa till hemlandet den primära lösningen. 

Om personen upplever att det av säkerhetsskäl inte är möjligt att återvända till hemlandet, har han eller hon rätt att lämna in en asylansökan och därigenom låta reda ut sitt behov av internationellt skydd. 

Ytterligare information:

Kukka Krüger, ledande sakkunnig, [email protected]