Hoppa till innehåll

Felparkeringsavgifterna ändras på fyra orter

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2023 14.11
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om felparkeringsavgift. Förordningen träder i kraft den 15 september 2023.

Felparkeringsavgiften höjs i enlighet med de förslag som lämnats till inrikesministeriet i parkeringsavgiftszon 1 i Åbo centrum från 60 euro till 80 euro samt i Nurmijärvi, Tusby och Sibbo från 40 euro till 50 euro. I övriga kommuner och städer ändras felparkeringsavgiften inte.

Enligt lagen om parkeringsövervakning är felparkeringsavgiften 20 euro. Genom förordning av inrikesministeriet kan det föreskrivas om en högre felparkeringsavgift i en kommun eller i olika delar av kommunen, om trafiktätheten, parkeringsplatsernas knapphet, antalet felparkeringar, trafikens smidighet eller andra trafikmässiga skäl kräver det. Felparkeringsavgiftens maximibelopp är 60 euro. Om parkeringsavgifter av olika storlek tas ut i olika delar i kommunen, är felparkeringsavgiftens maximibelopp dock 80 euro i den del av kommunen där parkeringsavgiften är störst.

Förordningen utfärdas vanligen en gång om året. Det är i regel kommunen som lägger fram ett förslag till höjning av felparkeringsavgiften. Också polisinrättningen kan föreslå att avgiften höjs. Innan förordningen utfärdas begär inrikesministeriet utlåtande om förslagen av polisinrättningarna.

Ytterligare information:

Riitta Aulanko, regeringsråd, tfn 0295 488 569, [email protected]