Hoppa till innehåll

Finland sänder nödhjälp till Ukraina på grund av förstörelsen av Kachovka-dammen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2023 14.23
Pressmeddelande
Materialhjälp skickas på ett flygplats.

Finland sänder nödhjälp till södra Ukraina genom EU:s civilskyddsmekanism. Som svar på Ukrainas begäran sänder Finland utrustning för vattenrening samt matpaket till landet. Dessutom förbereder Finland sig på att skicka ytterligare bistånd på basis av de ukrainska myndigheternas uppdaterade begäran. De mänskliga och miljömässiga konsekvenserna av sprängningen av Kachovka-dammen tisdagen den 6 juni är betydande. Sedan mars 2022 har Finland skickat civilt materialbistånd till Ukraina. Finland fortsätter att stödja Ukraina.

”Sprängningen av Kachovka-dammen orsakar omfattande skador för civilbefolkningen och miljön. Situationen är mycket allvarlig och hjälpbehovet stort. Det översvämmande vattnet fördröjer evakueringarna i området och försämrar till exempel tillgången till rent dricksvatten. Syftet med nödhjälpen är att trygga befolkningens grundläggande behov i det drabbade området”, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Miljökonsekvenserna av förstörelsen av dammen kommer sannolikt att vara mycket långvariga. På basis av de simuleringar Europeiska kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap ERCC utarbetat tidigare kommer det att ta flera dagar för vattnet att dra sig tillbaka i betydande grad.

Hittills har Finland skickat 238 långtradare med materiellt bistånd till Ukraina. Tidigare har Finland skickat till Ukraina bland annat nödinkvartering, läkemedel, sjukvårdsartiklar, materiel inom räddningsväsendet, skyddade inkvarteringscontainrar avsedda för räddningspersonalen, bussar och utrustning inom energisektorn. Mängden långtradare omfattar de modulbostäder som inom ramen för utrikesministeriets och inrikesministeriets gemensamma projekt levererats till Ukraina för personer som förlorat sina hem samt skyddade och flyttbara inkvarteringscontainrar för det ukrainska räddningsväsendet.

Inrikesministeriets räddningsavdelning samordnar finska statens civila bistånd till Ukraina via civilskyddsmekanismen.

Ytterligare information:

Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] 
Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, räddningsavdelningen, tfn 0295 488 263, [email protected]