Hoppa till innehåll

Genom en förstudie gjordes en kartläggning av olika system där en person som saknar uppehållsrätt kan anmäla brott

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 10.14
Pressmeddelande

Den förstudie som inrikesministeriet låtit göra kartlade så kallade system för trygga anmälningar. Med dessa system kan brottsoffer och vittnen som vistas i landet men saknar uppehållsrätt anmäla brott. Förstudien genomfördes av Åbo universitet.

I förstudien undersöks det nuvarande systemet i Finland, internationella modeller för trygga anmälningar och görs en bedömning av hur olika modeller för trygga anmälningar kan tillämpas i Finland. Motsvarande system kallas även brandmur.

Avsikten med system för trygga anmälningar är att göra det lättare för brottsoffer och vittnen som vistas i landet men saknar uppehållsrätt att kontakta myndigheterna och därigenom göra det lättare att avslöja brott. Systemet gör det möjligt att anmäla brott till polisen utan att anmälan leder till att personen avlägsnas ur landet.

I Finland finns inget allmänt system för trygga anmälningar i fråga om andra brott än offer för människohandel och särskilt arbetsrelaterat utnyttjande. En person som saknar uppehållsrätt kan göra en anmälan hos polisen men brotten kan förbli orapporterade, eftersom personen är rädd för att anmälan leder till att personen avlägsnas ur landet.

Internationellt har det införts flera olika modeller

Internationellt har det införts flera olika system för trygga anmälningar. Dessa system undersöks närmare i förstudien.

I allmänhet är det möjligt att reglera systemet genom att påverka polisens rätt att utreda en persons förutsättningar att vistas i landet, informationsutbytet mellan myndigheter eller genom att begränsa en myndighet i fråga om åtgärder för att avlägsna en person från landet. Som ett alternativ lyfter förstudien fram en ny grund för uppehållsrätt för en person som saknar uppehållsrätt när denne hörs i ett brottmål som målsägande eller vittne.

Enligt förstudien utgör en kombination av flera olika modeller det mest heltäckande systemet för trygga anmälningar. Införandet av systemet i Finland kräver ytterligare utredningar och ändringar i lagstiftningen.

Enligt förstudien är det viktigt att systemet är förutsägbart för brottsoffer och vittnen för att systemet ska fungera väl. Genom olika stödtjänster riktade till offer och vittnen är det dessutom möjligt att sänka tröskeln för att anmäla brott.

De informationsbehov som framkommit i förstudien kommer att utredas ytterligare vid inrikesministeriet.

Bakgrunden är åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet

Enligt åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet ska brandmuren eller motsvarande förfarandens tillämplighet i Finland bedömas med hjälp av erfarenheter från andra länder.

I enlighet med regeringsprogrammet uppdaterades åtgärdsprogrammet i maj 2021. Avsikten med programmet är att på ett övergripande sätt påverka olaglig inresa och vistelse i landet, gränsöverskridande brottslighet samt förhindra att det i Finland uppstår ett skuggsamhälle som står utanför det officiella samhället.

Mer information:

Nea Peltoniemi, rättsnotarie, Åbo universitet, tfn 046 963 8925, [email protected] (förstudien)
Joni Länsivuori, polisinspektör, tfn 0295 488 582, fornamn.eftern[email protected] (programmet för olaglig inresa och vistelse i landet)