Hoppa till innehåll

Inrikesministeriet bereder en förordning om bidrag för frivillig återresa

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 12.23
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda en översyn av förordningen om bidrag för frivillig återresa. Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2024.

Den förordning som revideras under projektet ersätter den tidigare förordningen från 2021, som upphör att gälla vid utgången av 2023. 

Revideringen av förordningen är en del av det paket för frivillig återresa och avlägsnande ur landet som skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Orpo. Målet är att gradera bidraget för frivillig återresa så att det sporrar dem som fått avslag på sin asylansökan att så snabbt som möjligt lämna landet och avstå från att söka ändring. 

Frivillig återresa är det primära instrumentet för avlägsnande ur landet

Om en utlänning inte har ett tillstånd som ger rätt till vistelse i Finland, avlägsnas utlänningen ur landet. Stödet för frivillig återresa är det primära instrumentet för avlägsnande ur landet. 

Bestämmelser om bidrag för frivillig återresa finns i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel. Finland kan under vissa förutsättningar stödja bland annat asylsökandes frivilliga återresa till hemlandet.  

Stöd kan beviljas om sökanden får sin ansökan avslagen eller frivilligt återtar sin ansökan om internationellt skydd.  Stöd kan också beviljas till exempel sådana offer för människohandel som inte har någon hemort i Finland eller personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för att lämna landet. 

Stödet för frivillig återresa kan vara ekonomiskt stöd för resekostnader och återintegration eller bidrag i form av förnödenheter. Med bidrag i form av förnödenheter avses tjänster eller artiklar som hjälper den som återvänder att till exempel utbilda sig eller starta ett småföretag. 

Ytterligare information:

Niina Lääperi, specialsakkunnig, tfn 050 520 2814, [email protected]