Hoppa till innehåll

Nationellt säkerhetsevenemang 25–26 maj 2023 Seinäjoki
Kunskap och teknik som nycklar till en säker framtid

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 12.48
Pressmeddelande

Det nationella säkerhetsevenemanget 2023 ordnas i Seinäjoki den 25–26 maj. Temat för årets säkerhetsevenemang är forskningsbaserad kunskap och teknik.

Varför valde vi forskningsbaserad kunskap och teknik som tema?

I och med att instabiliteten i den globala säkerhetsmiljön har ökat har också förutsägbarheten i verksamhetsmiljön för den inre säkerheten försämrats. I den nya situationen framhävs behovet av att förstå komplicerade fenomen som påverkar säkerheten. 

Forskningsbaserad kunskap hjälper oss att förstå de fenomen som är centrala med tanke på säkerheten, deras betydelse och eventuella konsekvenser. När informationsmiljön blir mer komplicerad hjälper tillförlitlig och aktuell kunskap om dessa fenomen att fatta bättre beslut. Med hjälp av kunskapen kan vi också rikta resurser till områden där de är till största nytta.  

När verksamhetsmiljön förändras är det också viktigt att våga ifrågasätta gamla verksamhetssätt och modigt utveckla nya. När vi vågar pröva nytt, kan vi ofta göra vårt arbete bättre och effektivare än för närvarande. Användningen av teknik som utvecklas hela tiden och nya innovativa lösningar har här en nyckelroll.

Säkerheten skapas inte i ett vakuum. Målet för säkerhetsevenemanget är att utbyta erfarenheter, kunskap och kompetens tillsammans med myndigheter, näringslivet, organisationer och det civila samhället samt med forskningsinstitut och högskolor. Evenemanget ordnas i samarbete med Seinäjoki stad. Kom och hör vad som är aktuellt inom forskningsbaserad kunskap, innovativ utveckling och teknik!

Simuleringen Rauhalassa ropisee samlar deltagarna kring ett gemensamt problem

Under evenemanget ordnas en säkerhetssimulering, Rauhalassa ropisee. Det är fråga om en gruppuppgift som imiterar verkligheten och där deltagarna med hjälp av spelifiering försöker lösa en lokal kris i den fiktiva kommunen Rauhala.  Man kan delta i simuleringen med låg tröskel, och varje grupp bestämmer själv hur aktivt den deltar i att lösa uppgiften. 

Säkerhets-, vetenskaps- och teknikmässa

I samband med evenemanget ordnas en säkerhets-, vetenskaps- och teknikmässa. På mässan får du ett infopaket om olika säkerhetsprodukter, god praxis, forskningsprojekt och olika projekt inom den inre säkerheten.

Vill er organisation/ert projekt presentera sin verksamhet på säkerhetsmässan? Boka en gratis plats på mässan senast den 7 maj

Mer information om mässan (på finska)

Anmäl dig till evenemanget senast den 7 maj 

Anmäl dig till det nationella säkerhetsevenemanget senast den 7 maj. Evenemanget är gratis:

Väl mött vid toppevenemanget inom inre säkerhet i Seinäjoki i maj!