Hoppa till innehåll

Mandattiden för arbetsgruppen för utveckling av den privata säkerhetsbranschen förlängs till och med den 31 augusti

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2023 14.00 | Publicerad på svenska 29.5.2023 kl. 15.11
Pressmeddelande

Mandattiden för den arbetsgrupp som utreder styrningen och övervakningen av och utbildningen inom den privata säkerhetsbranschen har förlängts till och med den 31 augusti 2023. Den ursprungliga tidsfristen var den 31 maj.

I januari tillsatte inrikesministeriet en arbetsgrupp som ska bedöma styrningen och övervakningen av och utbildningen inom den privata säkerhetsbranschen. Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram förslag om hur verksamheten inom branschen kan utvecklas. Utifrån arbetsgruppens utredning bedöms hurudana eventuella ändringar i lagstiftningen som behövs.

Arbetsgruppens sammansättning ändras inte. Projektet genomförs under ledning av inrikesministeriet. I arbetsgruppen ingår också företrädare för justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, branschorganisationen för företag inom säkerhetsbranschen Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry och Servicefacket PAM rf. Permanent sakkunnig i arbetsgruppen är dessutom en representant för diskrimineringsombudsmannens byrå. Under arbetets gång hör arbetsgruppen också andra experter.

Ytterligare information:

Timo Kerttula, polisöverinspektör, tfn 0295 488 366, [email protected]