Hoppa till innehåll

Nya områden fogas till förordningen om begränsning av trafik och vistelse

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 14.34
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har fogat nya områden till förordningen om begränsning av trafik och vistelse. I förordningen har samlats de områden där trafik och vistelse begränsas av säkerhetsskäl. Sådana områden är till exempel flygplatser och områden för stamnätets transformatorstationer.

I inrikesministeriets förordning har samlats alla områden där det med stöd av polislagen är förbjudet att färdas eller vistas. I förordningen har trafik och vistelse begränsats bland annat i områden i anslutning till flygplatser, hamnar, fängelser, transformatorstationer, kraftverk och fabriker. 

Till förordningen har fogats 102 nya områden, varav 33 är flygplatser och 69 stamnätsstationer. Dessutom ändras tio transformatorstationers områden som omfattas av begränsningar av trafik och vistelse, och en transformatorstations område stryks ur förordningen. Också det område som reserverats för kärnkraftverket Hanhikivi stryks ur förordningen.

Ett begränsningsområde ska märkas ut tydligt och vid behov inhägnas 

Trafik eller vistelse kan begränsas i ett objekt eller i dess omgivning på grund av den fara som objektet utgör eller utsätts för. Det är förbjudet att färdas eller vistas i ett område som omfattas av begräsningar utan tillstånd av verksamhetsutövaren i området. Den som bryter mot en begränsning kan dömas till böter.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten och egendomen i objektet eller skydda människor som vistas i eller utanför objektet. Att röra sig i begränsningsområden är ofta farligt för säkerheten och förutsätter att man känner området mycket väl. Området ska märkas ut tydligt och vid behov inhägnas.

Inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse trädde i kraft 2014 och har därefter ändrats fem gånger. Den nya förordningen träder i kraft den 1 september 2023.

Ytterligare information:

Sanna Rekonen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 458, [email protected]