Hoppa till innehåll

Ordlista om inre säkerhet har publicerats

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2023 13.02
Pressmeddelande

En ordlista om inre säkerhet har publicerats. I den definieras begrepp inom den inre säkerheten och mer allmänt inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Ordlistan innehåller också de engelska motsvarigheterna till termerna.

Representanter för alla ämbetsverk inom inrikesministeriets förvaltningsområde och en terminolog från Terminologicentralen har deltagit i utarbetandet av ordlistan. Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli har svarat för granskningen av de engelska motsvarigheterna till termerna.

I fråga om begrepp som gäller säkerhet har man i ordlistan i första hand betonat begrepp som inte tidigare har definierats i andra ordlistor. I ordlistan ingår också vissa begrepp som hämtats från ordlistan om övergripande säkerhet (TSK 50).

Ordlistan finns

Ordlistan kommer också att publiceras i statsrådets termbank Valter.

Ytterligare information:
Riina Muurila, specialsakkunnig, [email protected], inrikesministeriet