Hoppa till innehåll

Organiserad brottslighet, läget i Ukraina och migration på agendan för inrikesministermötet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.7.2023 14.52
Pressmeddelande
EU:s flaggan.

EU-ländernas inrikesministrar sammanträder på ett informellt möte av rådet för rättsliga och inrikes frågor i Logroño i Spanien den 20 juli. På mötesagendan står bland annat bekämpning av organiserad brottslighet, läget i Ukraina och migrationen. Finland representeras vid mötet av inrikesminister Mari Rantanen.

Inrikesministrarna ska diskutera möjligheterna att effektivisera det internationella samarbetet för att bekämpa narkotikahandel i samband med organiserad brottslighet.

”Organiserad brottslighet är i allt högre grad internationell verksamhet. Därför är det viktigt att stärka EU:s samarbete inom brottsbekämpning och rättsliga frågor när det gäller att bekämpa organiserad brottslighet. Åtgärder behövs inte bara på EU-nivå utan också i medlemsstaterna. Finlands regering vidtar kraftiga åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet bland annat genom lagstiftning, genom att öka antalet poliser och genom att uppdatera sin strategi för organiserad brottslighet”, säger inrikesminister Mari Rantanen.

I Finland har den organiserade brottslighetens internationalisering synts bland annat i form av nya kriminella grupper som styrs från utlandet. Kriminella grupper som är verksamma i Finland har mer omfattande utländska nätverk än tidigare.

”I Finland har rutterna för smuggling av narkotika traditionellt gått via Baltikum, Nederländerna och Spanien. Under de senaste åren har brottsliga grupper från Balkan och Östeuropa fått en allt större roll i narkotikabrottsligheten”, fortsätter hon.

Konsekvenserna av läget i Ukraina för EU:s inre säkerhet 

Inrikesministrarna diskuterar läget i Ukraina och hur det påverkar den europeiska säkerhetsordningen. Det har förts en intensiv dialog med Ukraina om inrikesförvaltningsfrågor sedan hösten.

”Rysslands invasion av Ukraina påverkar till exempel EU-ländernas gränssäkerhet. Operativt samarbete på detta område är mycket viktigt. Dessutom behövs det nära samarbete inom EU bland annat för att förhindra smuggling av vapen till EU-området. Finland fortsätter sitt starka stöd till Ukraina”, säger minister Rantanen.

Finland har redan länge understött utvecklingen av Ukrainas säkerhetssektor. Finländska experter inom inrikesförvaltning deltar i den civila krishanteringsinsatsen i Ukraina. 

Finland har skickat civilt materialbistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism. En stor del av det materiella biståndet är donationer från offentliga och privata aktörer.

Beredskap för exceptionella flyttningsrörelser på EU-nivå

Ministrarna ska också diskutera beredskap för och förebyggande av exceptionella flyttningsrörelser. På EU-nivå strävas det efter att förebygga krissituationer och undantagssituationer i fråga om migration speciellt genom att skapa partnerskap med ursprungs- och transitländerna.

För närvarande sker illegala inresor särskilt på rutten över centrala Medelhavet från Tunisien och Libyen till Italien. Nästan hälften av de illegala inresorna till EU-området upptäcks på denna rutt.

”Finlands regering vill stärka EU:s yttre gränser och utveckla Schengenregelverket för att hantera migrationen inom EU. Dessutom främjar regeringen frivillighet för bördefördelningen på EU-nivå och förhåller sig återhållsamt också till tillfälliga åtgärder för bördefördelning”, säger minister Rantanen.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, Laura. [email protected] 
inrikesministeriets kommunikation, viestin[email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Rantanen)