Hoppa till innehåll

Tomi Vuori utnämnd till avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2023 15.39
Pressmeddelande
Tomi Vuori.

Torsdagen den 24 augusti utnämnde statsrådet juris kandidaten, vicehäradshövding Tomi Vuori att fortsätta som avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning under följande femårsperiod (1.9.2023–31.8.2028).

Vuori har långvarig erfarenhet av krävande ledningsuppgifter inom polisen på riksomfattande och lokal nivå, vid Gränsbevakningsväsendet och inrikesministeriet. Han har varit vikarie för avdelningschefen och lett inrikesministeriets polisavdelning sedan 2021. Före det arbetade han i ledande uppgifter vid Polisstyrelsen 2010–2021, som polischef vid polisinrättningen i Helsingfors 2018–2019 och som regeringsråd och enhetschef vid inrikesministeriet 1998–2009. Vid Gränsbevakningsväsendet arbetade Vuori som avdelningschef 2005–2008 och som lagstiftningsråd 2000–2005.

– Finland är fortfarande ett tryggt land. Utvecklingen i omvärlden är ändå en utmaning. Den inre och yttre säkerheten är sammankopplade med varandra som aldrig förr. Detta har en central inverkan också på polisens ansvarsområde. Jag upplever att jag på grund av min yrkesbakgrund har förutsättningar att ta emot uppdraget med tillförsikt men med ödmjukt sinne och förstås med iver, säger Tomi Vuori.

I de centrala arbetsuppgifterna för avdelningschefen för polisavdelningen ingår att leda och utveckla verksamheten vid polisavdelningen och att svara för att avdelningens uppgifter sköts med gott resultat, ändamålsenligt och effektivt. Vidare ingår i uppgifterna bland annat att allmänt utveckla branschen och sörja för de allmänna verksamhetsförutsättningarna samt att samarbeta nationellt och internationellt med berörda parter.

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]