Hoppa till innehåll

Utkastet till proposition om polissamarbete i gränsområdet mellan Finland och Sverige skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2023 14.57
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har skickat ett utkast till regeringsproposition om avtalet om polissamarbete i gränsområdet mellan Finland och Sverige på remiss. Remisstiden pågår till den 24 augusti 2023.

I oktober 2021 undertecknade Finland och Sverige ett avtal om polissamarbete i gränsområdet. I Finland ska avtalet tillämpas i kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå. I Sverige ska avtalet tillämpas i kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

I regeringspropositionen föreslås att riksdagen godkänner och sätter i kraft avtalet. Propositionen innehåller ett lagförslag där det förutom sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen också föreskrivs om genomförandet av avtalet i Finland.

Syftet med avtalet är att effektivisera polissamarbetet mellan länderna och ytterligare förbättra upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten samt förebyggandet, utredningen och undersökningen av brott i gränsområdet mellan länderna.

Avtalet omfattar brådskande situationer i samband med förhindrande av allvarliga brott

Avtalet tillämpas endast i brådskande situationer. Det omfattar i huvudsak två typer av samarbete: åtgärder efter begäran och åtgärder utan begäran. Begäran kan göras till grannstaten om brådskande bistånd behövs för att förhindra ett sådant allvarligt brott som innebär fara för en enskilds liv, hälsa eller fysiska integritet. Sådana allvarliga brott är till exempel våldtäkt, grov misshandel och dödligt våld. Begäran kan dock alltid avslås.

Ytterligare information:

Hannele Taavila, polisdirektör, tfn 0295 488 568, [email protected]