Hoppa till innehåll

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 16.03
Kolumn
Avdelningschef Kari Hakari

Det är exakt 1 år sedan social- och hälsovårdslagarna godkändes. Samtidigt inledde också välfärdsområdena sin verksamhet. Först leddes verksamheten av temporära förvaltningar och efter det av välfärdsområdesfullmäktige. Nu är det ett bra tillfälle att se bakåt lite och ge alla ett gemensamt vårbetyg för genomförandet. Därav härrör alltså rubriken.

Under ett år har det hänt otroligt mycket. När vi i början såg uppgifterna i färdplanen kändes det som om vi aldrig kommer att hinna med allt under ett och ett halvt år. Nu ser det redan bättre ut.  Trafikljusen i lägesbilden byter snart till grönt och vi kan rapportera till ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården att genomförandet till största delen framskrider enligt tidsplanen i alla områden. Tills vidare har inga sådana risker identifierats som skulle hindra en säker överföring av organiseringsansvaret. 

Samtidigt har vi accepterat att vi inte kan få allting färdigt. Och det behöver vi inte heller, eftersom en del av uppgifterna kan genomföras efter årsskiftet under år 2023. Vi förstår också att en så omfattande reform som denna inte kan genomföras helt utan störningar. På något ställe i Finland uppstår det troligtvis problem vid lönebetalningar eller överföring av data från kommunerna till välfärdsområdena. Det här måste vi bara acceptera, men vi kan förbereda oss på problemen. Här är det mycket viktigt med välfungerande informationsgång och ärlig kommunikation.      

Vitsordet i vårbetyget är nästan berömligt. Men det finns såklart alltid något som skulle ha kunnat göras bättre. Vi som arbetar vid ministerierna skulle till exempel redan ett halvt år tidigare ha kunnat ordna den finansiering som behövs. Och vissa välfärdsområden skulle ha kunnat förbereda sig bättre och snabbare före genomförandet. 

Men nu är det viktigare att se framåt. I höst fortsätter genomförandet, och vi kan vänta oss en allt snabbare arbetstakt då organiseringsansvaret överförs. I välfärdsområdena ger nu förändringsorganisationerna vika för de permanenta ledningsstrukturerna. De utvalda välfärdsområdesdirektörerna med sina ledningsgrupper kommer i de flesta områden att inleda sin verksamhet under augusti.  

Vårt mål för hösten är att bygga upp ett nära och gott samarbete med välfärdsområdenas nya ledning. Genom att samarbeta kan vi säkerställa att genomförandet lyckas bra i hela Finland och med det som grund samtidigt bygga en bro för de framtida relationerna mellan välfärdsområdena och ministerierna. En säker överföring är det främsta målet för genomförandet av reformen, men nu behöver vi rikta blicken mot de långsiktiga målen för reformen av social- och hälsovården. För att uppnå målen krävs det förtroende och öppen kommunikation.  

Ett stort tack till er alla som deltagit i genomförandet av reformen, både ni i välfärdsområdena och ni här i ministeriet. Det finns fortfarande mycket att göra, men nu är det bra att stanna upp ett tag och njuta av en välförtjänt semester. Jag önskar er alla en solig sommar!


Kari Hakari
Avdelningschef