Hoppa till innehåll

Att leda förändringen som temat i nätverksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2021 15.07 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 11.34
Koordinator Miia Ståhle var en av ordförandena.

Nätverksdagen 22.9. samlade ett stort antal projektaktörer för att överväga förändringshantering. Vi hörde presentationer från både praktiska utvecklare, förändringsledare och akademiska världen.

Dagen öppnades av THL: s överläkare Tuula Heinänen. Hon beskrev utvecklingsarbetet i regionerna, vilket redan visar goda resultat. Utgångspunkten har varit att skapa värde för kunden. Och en förändring har inte alltid krävt ytterligare resurser, bara ett nytt sätt att tänka.

Chefen för kundhandledning Leena Säkäjärvi inledde programmet med att presentera Keusotes kundhanteringsmodell. Servicechef Emilia Jantunen berättade om rådgivningsbyråns chat-tjänst i Janakkala. Nyheten om den nya chatten spreds genom många olika kanaler i själva rådgivningsbyrån, på Keusotes hemsida och i lokaltidningen. Nu har chatten ersatt cirka 20% av kontakter per telefon och feedbacken har varit positiv.

I Urjala hade läget varit ytterst svårt under hösten 2020. Det fanns hundratals kunder i kön på vårdcentralen, läkartjänster var obesatta och en ny central för hälsa och välbefinnande var under uppbyggnad.

- Personalen fick fria händer, bara att följa lagen var obligatoriskt. Efter en noggrann undersökning av den nuvarande situationen gjordes ändringen vid sidan av det dagliga arbetet. Piloteringens längd var nio veckor, berättar överläkare Tiina Määttä.

Urjalas resultat är häpnadsväckande: T3 -tiden har ibland sjunkit till mindre än sju dagar, behandlingen börjar med den första kontakten och i bästa fall blir kunden behandlad enbart av en professionell person. Till jouren kommer bara akuta fall. Personalen är engagerad i ”sin egen modell” och kunderna är nöjda.

Konsulten Ria Parppei sammanfattade nycklarna till en framgångsrik förändring. Förutom motivation behövs det målmedvetenhet, självförtroende och implementeringskunskaper. Ria Parppei betonade också vikten av indikatorer: om de saknas, finns det ingen säkerhet om den rätta riktningen.

Förändringsledning inom den offentliga sektorn

- Förändringen är enorm i områden där den kommunala basen är stark. Nu finns det dock ett tydligt skäl för förändringen - lagarna blev godkända i parlamentet, Åbo stads förändringsdirektör Antti Parpo beskrev situationen.

Petri Virtanen, professor i offentlig förvaltning, talade om förändringshanteringsmodeller. Top -down -tänkande är ett föråldrat koncept, nu leder man från mitten. Han påpekade också begränsningarna av ämneskompetens – social och hälsovårdreformens område är så brett att ingen kan behärska det som helhet.

Ledandet av multiprofessionellt arbete 

Exotes servicechefer Satu Simolin och Hanna Turunen gick igenom utgångspunkterna för att leda mångprofessionellt arbete. Dessa inkluderar samarbete, interaktion, kunskapskartläggning och informationsspridning. Hinder som identifierades inkluderar gamla roller, strikta arbetsgränser för yrkesgrupper och långsam utveckling.

Universitetsforskaren Anneli Hujala talade om ett samordnat ledarskap, vilket behövs på alla nivåer. Dagen avslutades med en kommentar av Anne Määttä, specialist på utveckling av servicesystem, där hon betonade vikten av att organisera och förverkliga tjänster för att lyckas med genomförandet.