Hoppa till innehåll

De första välfärdsområdesdirektörerna har en bred och mångsidig bakgrund

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 14.20
Kolumn
Karri Vainio
Karri Vainio

Även om välfärdsområdesdirektörerna har lite olika bakgrunder, har alla lång erfarenhet av ledarskap inom den offentliga förvaltningen. En klar majoritet av välfärdsområdesdirektörerna hade tidigare en ledande post inom ett sjukvårdsdistrikt eller en samkommun för social- och hälsovård och över hälften ”bytte område” när de valdes.

I september var valet av välfärdsområdesdirektör genomfört i samtliga välfärdsområden. Sist i raden var Mikko Komulainen, som valdes till direktör för Mellersta Nylands välfärdsområde av Mellersta Nylands välfärdsområdesfullmäktige. Det första valet av välfärdsområdesdirektör genomfördes redan i mars, då Norra Österbottens välfärdsområdesfullmäktige valde Ilkka Luoma till direktör för välfärdsområdet. Beslutet om val av direktör för Kymmenedalens välfärdsområde har överklagats hos Östra Finlands förvaltningsdomstol, men i fråga om de övriga områdena har valen av direktör vunnit laga kraft. 

Även om välfärdsområdesdirektörerna har lite olika bakgrunder, har alla lång erfarenhet av ledarskap inom den offentliga förvaltningen. 

En majoritet av välfärdsområdesdirektörerna jobbade tidigare i ledningen för ett sjukvårdsdistrikt eller en samkommun för social- och hälsovård  

Samtliga välfärdsområdesdirektörer jobbade tidigare inom den offentliga förvaltningen, trots att det i många områden även fanns sökande med bakgrund som företagare eller anställda inom den privata sektorn. Med undantag av Kirsi Varhila, som var kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet innan hon blev direktör för Satakunta välfärdsområde, arbetade alla välfärdsområdesdirektörerna tidigare hos en kommun eller en samkommun. Två tredjedelar (14) av välfärdsområdesdirektörerna jobbade tidigare vid ett sjukvårdsdistrikt eller en samkommun för social- och hälsovård. Välfärdsområdesdirektörer med bakgrund som direktör för ett sjukvårdsdistrikt eller en samkommun för social- och hälsovård är till exempel direktören för Lapplands välfärdsområde Jari Jokela, direktören för Södra Österbottens välfärdsområde Tero Järvinen, direktören för Österbottens välfärdsområde Marina Kinnunen och direktören för Mellersta Österbottens välfärdsområde Minna Korkiakoski-Västi.  

Även andra har erfarenhet av ledande poster inom ett sjukvårdsdistrikt eller en samkommun, till exempel direktören för Södra Karelens välfärdsområde Sally Leskinen (cheföverläkare vid Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt), tf. direktören för Kymmenedalens välfärdsområde Harri Hagman (direktör för affärsverket SataDiag vid Satakunta sjukvårdsdistrikt) samt direktören för Norra Karelens välfärdsområde Kirsi Leivonen (projektdirektör vid Norra Savolax sjukvårdsdistrikt). 

Också en tidigare stadsdirektör och en tidigare landskapsdirektör bland de valda 

Fyra av välfärdsområdesdirektörerna jobbade tidigare hos en kommun. Direktören för Västra Nylands välfärdsområde Sanna Svahn var tidigare omsorgsdirektör vid Esbo stad, och direktören för Vanda-Kervo välfärdsområde Timo Aronkytö var tidigare biträdande stadsdirektör i Vanda. Andra med kommunbakgrund är direktören för Östra Nylands välfärdsområde Max Lönnqvist, som tidigare var förvaltningsdirektör vid Åbo stad, och direktören för Egentliga Tavastlands välfärdsområde Olli Naukkarinen, som tidigare var stadsdirektör i Järvenpää. Bland de nyvalda välfärdsområdesdirektörerna finns också en tidigare landskapsdirektör, nämligen direktören för Norra Savolax välfärdsområde Marko Korhonen, som var direktör för Norra Savolax förbund innan han blev vald till välfärdsområdesdirektör. 

Från Päijänne-Tavastland till Birkaland, från Birkaland till Egentliga Finland, från Egentliga Finland till Päijänne-Tavastland 

Intressant att notera är att över hälften av de välfärdsområdesdirektörer som tidigare jobbade hos en kommun eller en samkommun då jobbade hos en organisation som är belägen i ett annat välfärdsområde än det som de nu blivit direktör för. Till exempel direktören för Birkalands välfärdsområde Marina Erhola var tidigare direktör för Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun. Direktören för Birkalands sjukvårdsdistrikt Tarmo Martikainen blev vald till direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde, och cirkeln sluts genom att Petri Virolainen, som valts till direktör för Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, tidigare var direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Till dem som bytt område hör också bland andra direktören för Mellersta Finlands välfärdsområde Jan Tollet, som tidigare var direktör för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.  

Medelåldern bland välfärdsområdesdirektörerna 53 år  

Medelåldern bland samtliga välfärdsområdesdirektörer är 53 år. Den yngsta välfärdsområdesdirektören är Santeri Seppälä (född 1987), som är direktör för Södra Savolax välfärdsområde, och den äldsta Jukka Lindberg (född 1960), som är direktör för Kajanalands välfärdsområde. Välfärdsområdesdirektörerna har också olika utbildningsbakgrund. En tredjedel av välfärdsområdesdirektörerna har medicinsk utbildning, men bland direktörerna finns också sådana som har utbildning i hälsovetenskaper, ekonomi, statsvetenskap, förvaltningsvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller teknik och vetenskap. Dessutom har flera välfärdsområdesdirektörer gått kompletterande utbildning i ledarskap och till exempel avlagt MBA-examen. 

Karri Vainio
specialsakkunnig
Finlands Kommunförbund