Hoppa till innehåll

De regionala samordnarna stöder genomförandet av programmet Framtidens social- och hälsocentral

Utgivningsdatum 30.6.2020 8.39 | Publicerad på svenska 30.6.2020 kl. 8.47
Nyhet

THL har rekryterat fem regionala samordnare för att stöda programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförs i regionala projekt för vilka social- och hälsovårdsministeriet har beviljat över 70 miljoner euro i statsunderstöd.

THL har rekryterat fem regionala samordnare som redan under våren har stött regionerna i beredningen av ansökningarna om statsunderstöd. Arbetet fortsätter som stöd för genomförandet av projekten under hela projektperioden.

De regionala samordnarnas verksamhetsområden är universitetssjukhusens specialupptagningsområden.

De regionala samordnarna arbetar i regionerna med aktörer inom sina egna områden. Samtidigt är det dock deras roll att även tänka ur ett bredare perspektiv och förmedla meddelanden från statsförvaltningen till regionerna och föra landskapsperspektivet på nationell nivå.

De regionala samordnarna är Juha Fränti (området OYS), Erja Mustonen, från och med 3.8.2020 (KYS område), Leena-Kaisa Nikkarinen (området TAYS), Miia Ståhle (HUCS område) och Pia Suvivuo (ÅUCS område).

E-postadresser: förnamn.efternamn(at)thl.fi