Hoppa till innehåll

Det första skedet av workshopsserien om social- och hälsovårdsreformen och det sociala arbetet gav insikter och sammanfattade målen

Social- och hälsovårdsministeriet 22.10.2021 11.44
Kuvituskuva aikuissosiaalityöstä

Utvecklingsprogrammet för socialvården som genomförs inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral ordnar tillsammans med projektområdena en workshopsserie där tyngdpunkten ligger på det sociala arbetet och socialhandledningen som en del av det sektorsövergripande samarbetet.

Utvecklingsprogrammet för socialvården som genomförs inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral ordnar tillsammans med projektområdena en workshopsserie där tyngdpunkten ligger på det sociala arbetet och socialhandledningen som en del av det sektorsövergripande samarbetet.

Arbetet struktureras kring olika teman vid tre nationella evenemang och i workshoppar inom alla fem samarbetsområden. 

Under workshopparna i det första skedet som hölls i september–oktober sökte man svar på hur den sektorsövergripande verksamheten främjas i praktiken. En metod som användes var bland annat minnen av framtiden, med hjälp av vilken man mycket konkret kunde fundera på förutsättningarna för att lyckas. 

Resultaten från varje workshop sammanfattades i kärnbudskap. I budskapen betonades särskilt omfattande samarbete och gott ledarskap.

”Enligt deltagarna erbjöd det nationella evenemanget nyttig information baserad på forskning och praktiska erfarenheter. I workshopparna fördes diskussioner ur flera perspektiv, och av dem framgick vikten av en gemensam vision samt entusiasm”, berättar Heidi Muurinen, utvecklingschef för utvecklingsprogrammet för socialvården.

Till följande granskas identifieringen av klientens behov

Workshopsserien fortsätter den 1 november kl. 12–16 med ett nationellt webbinarium med temat att identifiera klientens behov. 

Under evenemanget diskuteras bland annat hur det sociala arbetet och socialhandledningen kopplas till den sektorsövergripande klient- och servicehandledningen. För deltagarna presenteras också verktyg och tips för att identifiera olika stödbehov. 

”Under workshopparna diskuterades redan mycket om hur viktigt det är att identifiera de situationer där man behöver andra experters kompetens och att det inte får vara så att klienten ensam planerar sina tjänster”, beskriver Muurinen. 

Efter det nationella evenemanget är det igen dags för workshoppar inom samarbetsområdena där man fördjupar sig i ämnet.  

År 2022 behandlas den egna kontaktpersonens uppgifter

Det sista temat i serien är den egna kontaktpersonens uppgift som en del av det sektorsövergripande samarbetet. 

Temat inleds med ett nationellt webbinarium den 31 januari 2022, varefter de sista workshopparna hålls under februari. 

Evenemangen och workshopparna är avsedda för utvecklare och chefer inom social- och hälsovården som är verksamma inom programmet Framtidens social- och hälsocentral. 

Läs mer om tidtabeller, teman och anmälan