Hoppa till innehåll

Digitaliseringen har också kommit till mentalvårdstjänsterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2022 9.33
Kolumn
Kolumnistit Kaisa Eronen ja Lilli Huttula

En robot med artificiell intelligens tar emot dig nu. Välkommen till terapi i virtuell verklighet! Nå, nej – åtminstone inte än. Även om man via en smarttelefon redan har tillgång till exempelvis en app för samtalshjälp som utnyttjar artificiell intelligens, är vi ännu långt från futuristiska visioner där behandlingen är helt digital.

I och med coronapandemin var dock även mentalvårdsbranschen tvungen att ta ett digitalt språng, och i framtiden kommer digitaliseringen att vara en integrerad del av vården av psykisk hälsa. Nu är vi redan på god väg. 

Digitalisering, och rätt behandling 

Digitaliseringen är som ett paraply under vilket det finns många olika former av tjänster. Förenklat betyder digitalisering allt som är förknippat med ettor och nollor – dvs. överföring och behandling av information i digital form. 

Inom mentalvårdstjänsterna kan digitaliseringen innebära symtomenkäter som klienten fyller i på nätet, meddelanden som en arbetstagare skickar elektroniskt, en chattjänst eller till exempel en psykoterapisession som sker via videosamtal.  

I bästa fall effektiverar digitala metoder vården: med hjälp av videor, inspelningar, information på nätet och anvisningar för övningar ökar klientens delaktighet i sin egen vård. Hen bestämmer själv när och var hen arbetar med ämnen som är viktiga för hen själv. 

Digitalisering, och snabb behandling 

Inom mentalvårdstjänsterna är det viktigt med rätt vård i rätt tid. Vi behöver både lättare behandlingar med låg tröskel och mer korrigerande, tyngre behandlingsformer. De digitala tjänsterna lämpar sig särskilt väl för början av vårdvägen, för tidigt stöd. 

Digitala metoder är snabbt tillgängliga och man behöver inte köa för behandlingen. Behandlingen kan inledas genast när behovet har identifierats eller så kan man också få behandling självständigt.  

Användning av digitala metoder och självständigt arbete i anslutning till dem förutsätter tillräckligt god funktionsförmåga. Ofta gör klientens funktionsförmåga det möjligt att arbeta med digitala metoder när hen söker hjälp i ett tidigt skede. 

Vad påverkar behandlingen? 

När man möter och behandlar personer med psykiska utmaningar sker en del av behandlingen ansikte mot ansikte med vårdpersonal på en mottagning. Det är också viktigt vad som händer mellan behandlingsträffarna: fortsätter arbetet i det egna sinnet och överförs det man lärt sig till vardagen? 

Största delen av människorna i Finland har numera en smarttelefon, så man kan alltid ha med sig sin behandling i bakfickan. Digitala metoder kan vara särskilt nyttiga när det gäller att göra psykiskt välmående till en del av det dagliga livet. Man kan också återvända till digitalt innehåll i lugn och ro så ofta man vill. 

Digitala metoder inom mentalvårdsarbetet – med sikte på god vård  

Mentalvårdstjänster behövs mer än någonsin. Tjänsternas tillgänglighet och effektivitet ska säkerställas. I och med coronapandemin har vårdskulden dock ackumulerats och systemet är belastat. 

Behovet av hjälp minskar inte, även om servicesystemets förmåga att svara på behovet sätts på prov. Därför är digitala tjänster en nödvändig del av det moderna hälsovårdssystemet. De digitala behandlingsformerna är effektiva när de utnyttjas på rätt sätt: särskilt i ett tidigt skede och genom att komplettera med övriga behandlingar där man beaktar användarens funktionsförmåga. 

Digitala lösningar i vården av psykisk hälsa tar inte bort från det som är grundläggande i vården, såsom att träffa vårdpersonal ansikte mot ansikte, utan man strävar efter att producera bättre tjänster för klienten och fler metoder och redskap för personalen.

Kaisa Eronen, psykolog
Lilli Huttula, psykolog

Foto: Riina Pölönen

Ytterligare information 

Projektet för att öka och utnyttja digitala tjänster inom mentalvårdsarbetet verkar inom Helsingfors stads psykiatri- och missbrukartjänster som en del av verkställandet av strategin för psykisk hälsa. Vi utvecklar och förankrar digitalt innehåll och arbetssätt som stöder psykiskt välmående.  

Bekanta dig med projektet (på finska)
digimieli.hel.fi 

Följa med hur utvecklingsarbetet framskrider på Innobyns webbplats (på finska)
innokyla.fi/fi/toimintamalli/digitaaliset-palvelut-mielenterveystyossa 

Läs mer om målen och projekten i strategin för psykisk hälsa (på finska) 
thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-utveckling/undersokningar-och-projekt/nationell-strategi-for-psykisk-halsa-2020-2030 

Tidigare inom ämnet (på finska) 
Outi Linnaranta & Teija Strand: Digitaalinen psykiatria - keisarin uudet vaatteet vai ratkaisu mielenterveys- ja päihdepalveluiden ongelmiin 

Osallistu myös verkostotilaisuuteen 16.11.  

Mielenterveysasiakkaan varhainen tuki ja hoito