Hoppa till innehåll

Elevhälsans supermarket kan snart vara här!

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2021 7.46 | Publicerad på svenska 19.11.2021 kl. 9.59
Marke Hietanen-Peltola

Vissa saker tar lång tid att mogna. Social- och hälsovårdsreformen är en av dem. Men tålamodet har varit lönsamt, för just nu står vi inför de möjligheter som jag målade i min blogg 2016 om hur studerandevården behöver ett eget litet social- och hälsovårdsområde.

Bloggar är alltså inte heller för engångsbruk, utan jag återanvänder min dåvarande text med små term- och tidskorrigeringar i denna kolumn, som fortfarande är helt aktuell. Särskilt nu när välfärdsområdena organiserar sig och funderar över sina organisationsstrukturer och sin verksamhet. Detta kanske inte är en ekogärning, men var så goda: en återvunnen blogg för fem år sedan:
---
Målet med social- och hälsovårdsreformen är jämlika, lättillgängliga och integrerade servicehelheter som motsvarar kundens behov. Samma mål är också viktiga i basservicen för barn och unga i skolor och läroanstalter. Därför behöver elevhälsan en egen "liten social- och hälsovårdsreform”. Nu håller de elevhälsotjänster som ordnas inom olika förvaltningsområden i kommunerna i sin helhet på att överföras till välfärdsområdenas organiseringsansvar och det är viktigt att samordna tjänsterna.

Under olika evenemang har man hört ungdomarnas respons om de elevhälsotjänster som erbjuds i skolorna, dvs. skolhälsovården, samt kuratorns och psykologens tjänster. Ungdomarnas respons är direkt och tydlig.

De unga ser att de anställda inom elevhälsotjänsterna gömmer sig bakom sina titlar och definierar noggrant vad de gör och sköter. Ansvaret och ärendena överförs från den ena till andra, de anställda är svåra att nå och väntan i korridoren bakom dörrarna stämplar den som behöver hjälp. Eleverna berättar om samma missförhållanden som är bekanta på andra håll inom social- och hälsovården: det är svårt att få tjänster, de är splittrade och luckan styr till en annan.

Teamet hjälper

Social- och hälsovårdsreformen är en utmärkt möjlighet att lösa de missförhållanden som ungdomarna har framfört.  För närvarande driver varje tjänst ’sin egen kiosk’ i skolan: skolhälsovården, kuratorn och psykologen. Trots den gemensamma målsättningen för en frisk och välmående elev har kioskerna sina delvis krypterade stamkunder, sin egen bokföring, egna öppettider som är oberoende av andra, delvis överlappande tjänster och egen marknadsföring.

Hur kan eleven hitta till rätt lucka om humöret är lågt? En kiosk erbjuder hjälp för psykiska problem och depression, en annan för sinnesstämning och självkännedom och en tredje för sociala relationer och interaktion.

De elevhälsotjänster som välfärdsområdet ordnar ger möjlighet att erbjuda tjänsterna som en helhet. Elevhälsans läkare, hälsovårdare, kurator och psykolog kunde fungera som ett sektorsövergripande team och tjänsterna kunde erbjudas från en lucka. I teamarbetet skulle den som först möter elevens oro eller problem börja föra ärendet vidare i nära samarbete med de övriga medlemmarna i teamet.

Varje yrkesutbildad person har ett eget kompetensområde i teamet och alla elever behöver inte hela teamets sakkunskap. Teamarbetet är dock viktigt i psykosociala och psykiska problem som barn och unga numera oftast behöver hjälp med. En gemensamt ledd helhet kan kanske någon gång i framtiden ta i bruk gemensamma patient- och klienthandlingar som gör arbetet smidigare. Så är ju redan fallet i barn- eller ungdomspsykiatriska multiprofessionella team.

Walk in!

Ett sektorsövergripande team som kan nås från ett ställe i skolan kunde fungera som Walk in-polikliniker för unga. Utöver hälsoundersökningar, uppföljningsbesök, inlärnings-, mentalvårds- och kamratproblem m.m. kunde man sköta ärenden som gäller sexuell hälsa och förebyggande av graviditet samt erbjuda sjukvård på basnivå. Där är det också lätt att införa stöd och konsultationer inom den specialiserade sjukvården och specialtjänsterna.

Verksamheten kunde utvärderas och utvecklas regelbundet tillsammans med barnen, de unga och vårdnadshavarna. Sommartid skulle det vara möjligt att ordna tjänster som många unga behöver vid olika skolors verksamhetsställen genom att alternera semestrar.
Välfärdsområdet som arrangör 

En viktig arbetsuppgift för elevhälsotjänsterna är det generellt inriktade elevhälsoarbetet i skolor och läroanstalter. Erfarenheter har visat att detta lyckas bra även inom de kurators- och psykologtjänster som ordnas inom social- och hälsovården, till exempel genom att avtala om en viss andel av arbetstiden för det gemensamma arbetet.  Varför skulle det gemensamma arbetet alltså inte gå smidigt även i fråga om tjänster som ordnas av välfärdsområdena.
Även barn och unga har rätt till högklassiga, konfidentiella och jämlika tjänster. Välfärdsområdet lämpar sig bra för att ordna en integrerad servicehelhet inom elevhälsan som beaktar barns och ungas behov i deras egen utvecklingsmiljö.

Sluta alltså driva separata kiosker inom elevhälsans tjänster – låt oss grunda en gemensam supermarket!
---

Marke Hietanen-Peltola
överläkare, THL