Hoppa till innehåll

Förändringsledningsprocessen är som att planera ett lapptäcke

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2022 10.44
Kolumn

I programmet Framtidens social- och hälsocentral utvecklar vi både socialtjänster på basnivå samt hälso- och sjukvårdstjänster. Vi förbättrar tillgången till tjänsterna och samordnar dem så att de motsvarar människornas behov.

Målet är att förnya verksamhetssätten och servicehelheterna. För att klienten ska få den behövda hjälpen eller stödet vid en och samma kontakt förstärker vi samarbetet mellan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Då kan personerna inom social- och hälsovården skapa en helhetsbild av klientens situation. 

Men hur gjorde man förr? För 30 år sedan var organisationerna för social- och hälsovården åtskilda i kommunen. Inom hälso- och sjukvården var systemet för befolkningsansvar i användning på läkarmottagningar, rådgivningen och inom hemsjukvården. Den egna hälsovårdaren och den egna läkaren kände familjerna, barnen och de unga så det var lätt att fastställa vårdbehovet – systemet fungerade så att säga. 

I utmanande situationer samlade man in en expertgrupp kring klienten och löste utmaningarna tillsammans utifrån klientens behov. Hälsovårdaren var vid behov i kontakt med socialarbetaren. Eftersom hälsovårdaren kände till familjens resurser kunde man till exempel efter förlossningen göra fler hembesök än vanligt. Detta var möjligt tack vare flexibel praxis och ett smidigt samarbete mellan experter. 

Hemsjukvården och socialservicen samarbetade smidigt inom äldreomsorgen. Efter detta började man utveckla integrationen av social- och hälsovården för äldre. 

De ovan nämnda är exempel på vad bland annat programmet Framtidens social- och hälsocentral handlar om. 

En välmående personal bidrar till  framgångsrik förändring 

Ledarskap är starkt förknippat med förändring och genomförandet av den. Förändringsledningen består av små bäckar: förtroende, uppskattning av andras yrkesskicklighet, dialog, stärkande av kompetensen och arbetshälsa. 

Bäckarna är inte av liten betydelse eftersom personalens välfärd är väldigt viktig. I en väl ledd organisation värdesätter man personalen. 

Den uppskattade experten blir uppmuntrad att utveckla sig själv. Man lyssnar och hör på experten. Det är också viktigt att ta i beaktande att varje expert ansvarar för sitt eget arbete. 

I en tillitsfull organisation mår varje medlem i arbetsgemenskapen bra och utstrålar positivitet både till sina arbetskamrater och till klienter. Klienten känner lätt av stämningen. Med ett dialogiskt tillvägagångssätt gör vi vardagen smidigare både för oss själva i social- och hälsovårdsorganisationen samt för klienterna. 

Förutom strukturer, metoder och fungerande personalrelationer i anslutning till förändringsledarskap och ändringshantering behöver man också bland annat mod och en positiv attityd för att skapa nya verksamhetssätt. Nu är deras tid.  

Alla medlemmar i arbetsgemenskapen deltar i förändringsledningen men huvudansvaret ligger hos cheferna. Förändringsledningsprocessen kan man beskriva som ett lapptäcke som består av bitar av olika kvalitet och färg. Olika bitar balanserar täcket lagom mycket och är av olika material. 

Klientorienteringen måste man värna om även internt 

Ett klientorienterat servicesystem har en positiv inverkan på utvecklingen av social- och hälsovården: vi skapar tjänster effektivt och med god stämning. Att ha förtroende påverkar också klientorienteringen. Vi är ju alla själva också interna klienter i våra egna organisationer.  

Ett klientorienterat verksamhetssätt förbättrar social- och hälsovårdens effektivitet och klientnöjdhet. Att till exempel kundjuryn, äldreråd och ungdomsfullmäktige utnyttjas som en del av utvecklingen av social- och hälsovården är av största vikt för dem som använder tjänsterna. 

Erfarenhetsexpertis är en värdefull kontaktyta i den pågående reformen. Med de här samarbetena är vi redan på god väg. En klientorienterad serviceprocess grundar sig alltid på åtgärder som främjar välfärd och hälsa. I annat fall blir man tvungen att använda tyngre tjänster, vilket i sin tur blir dyrare. 

Dialog stärker gruppkänslan 

Har du någonsin tänkt på din arbetsinsats endast genom ditt eget arbete? Knappast, eftersom man alltid behöver minst två för det. Den viktigaste är klienten. Som andra kommer arbetskamraten. Så är det bara! I reformen av basservice måste fokus lika väl ligga på att utveckla funktioner och innehåll vid sidan av strukturutvecklingen.  

Dessa uppnås inte utan klienten eller patienten. Det är viktigt att lyfta fram dialogen och stärkande av delaktighet när man talar om förändringsledning. Social- och hälsovårdreformen genomför vi tillsammans – som ett samarbete. 

Piia Astila
regional samordnare, västra området
Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Ajankohtaista sote-uudistus