Hoppa till innehåll

Förvaltning, ekonomi och stödtjänster eller Mycket Viktiga Arbeten

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2021 13.46 | Publicerad på svenska 24.9.2021 kl. 15.40
Kolumn
Ville-Veikko Ahonen, Antto Korhonen, Teemu Eriksson
Från vänster till höger: Ville-Veikko Ahonen, Antto Korhonen och Teemu Eriksson

Beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster har inlett sitt arbete i höst under nya förhållanden. Största delen av det första mötet gick till att presentera de nya medlemmar som anslutit sig efter sommaren, vilket kanske också beskriver läget i regionerna – i regionerna sker en omorganisation och verksamheten är nu på väg att inledas på allvar.

Välfärdsområdena inrättades som självstyrande aktörer i början av juli, deras tillfälliga beredningsorgan har tillsatts och inlett sin verksamhet. På samma sätt är beredningen på väg att inledas även vad gäller Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Arbetsordningar har utarbetats för de tillfälliga beredningsorganen, budgetar för 2021 godkänts och rekryteringar pågår. Det här är inget nytt för tjänstemännen, och har inte egentligen väckt några frågor.

Allt fler välfärdsområden har ansvariga beredare för ekonomi, personalärenden och förvaltning, vilket även gör det möjligt för regionerna att nätverka naturligt sinsemellan och utnyttja bästa praxis. Ministerierna strävar efter att bidra till att främja detta samarbete. Också KT Kommunarbetsgivarna stöder de nya välfärdsområdesarbetsgivarna i frågor kring ändringen. KT fungerar alltså samtidigt som arbetsmarknadens centralorganisation och arbetsgivarorganisation för kommuner och välfärdsområden.  

Vad är då aktuellt i regionerna under kommande höst vad gäller förvaltning, ekonomi och stödtjänster? Med tanke på det som man hört från regionerna kan man konstatera att det som är aktuellt är avtal, avtal och avtal – och ekonomi. Dessa är teman som beredningsgruppen på hösten kommer att använda sin tid till, och som också ansågs vara de viktigaste temana för regionernas nätverkande. 

Det finns tusentals avtal och det kommer att ta länge att gå igenom dem på alla håll i Finland. Det blir bråttom på grund av bestämmelserna om tidsplanen för rensningen av avtal som ingår i lagen om införande av reformen. Om arbetet på något sätt kan underlättas med hjälp av en kompis, är det bra att utnyttja den hjälpen. Samma gäller förstås regionens ekonomiska ärenden, som på ett övergripande sätt måste ställas under kontroll. Som gemensamt talkoarbete ska ministerierna och regionerna dessutom sätta sig in i den nya finansieringsmodellen och förena den med planeringsprocesserna i områdets ekonomi och verksamhet. 

Vad gäller planeringen av ekonomin är det självklart att det är bra för välfärdsområdena och kommunerna att också tillsammans tänka på överförandet av organiseringsansvaret med tanke på ekonomin. Frestelsen att deloptimera vid överföringen ligger inte i kommunernas eller välfärdsområdenas och i synnerhet inte i skattebetalarnas intressen.

Trots att förvaltning, ekonomi och stödtjänster inte direkt hör till hälso- och sjukvård, socialservice eller räddning, kan inte själva tjänsterna fungera utan att dessa fundament fungerar. Det kanske inte är så sexigt, men det är definitivt nödvändigt.

Ville-Veikko Ahonen
finansråd, enhetschef, finansministeriet

Teemu Eriksson
finansråd, finansministeriet

Antto Korhonen
konsultativ tjänsteman, finansministeriet