Hoppa till innehåll

Gott och vackert

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 10.51
Kolumn
Avdelningschef Kari Hakari

Den här rubriken lånade jag från Helsingin Sanomats artikel. Redaktören lyckades med denna rubrik formulera det jag hade försökt beskriva då jag intervjuades. Att här nu finns en möjlighet att skapa något gott och vackert.

Jag sade då och vill fortsättningsvis betona att välfärdsområdena kan innebära början på något nytt i flera avseenden. När välfärdsområdesfullmäktige nu inleder sin verksamhet har de möjlighet att skapa helt nya service- och ledningsmodeller för området. Välfärdsområdet är inte en kommun eller ett ämbetsverk som resultatstyrs av staten, utan det är en självständig och helt ny demokratiskt styrd aktör inom den offentliga förvaltningen vid sidan av kommunerna. 

Vi alla känner till att den kommunbaserade social- och hälsovårdsmodellen har sina egna traditioner och sin egen praxis, sina bättre och sämre sidor. Reformen är en stor möjlighet att lösgöra sig från de arbetssätt som inte längre är fungerande. Samtidigt innebär reformen givetvis också en möjlighet att utvidga enskilda kommuners goda praxis till att gälla hela välfärdsområdet. Med samarbete kommer man längst, det här gäller även samarbetet mellan områdena.

Till en början är den viktigaste uppgiften för områdena och för välfärdsområdesfullmäktige att säkerställa en så kallad trygg övergång från kommunerna till välfärdsområdena. Jag hoppas ändå att fokus inte riktas enbart på den administrativa eller tekniska övergången, utan att det samtidigt finns tid att reflektera över hur ett välmående välfärdsområde ska se ut. Hur fungerar det politiska ledarskapet, med vilken typ av organisatorisk struktur uppnås målen och hur ska man få med med-borgarna i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna och välfärdsområdet? Eller hur bygger man upp en ledningsmodell och en ledarskapskultur på området som får personalen att må bra? Genom att kopiera det som varit kommer man inte att lyckas, det är ett som är säkert.

Siktet inställt på framtiden

Till exempel de långsiktiga målen för social- och hälsovårdsreformen kan vara en utgångspunkt för det nya arbetet. De mål som har funnits med redan under flera regeringsperioder. När man bygger upp välfärdsområdenas lednings- och organisationsmodeller eller dess strategi är detta värt att fundera över: uppnås jämlika tjänster för invånarna i området? Byggs servicenätet upp enligt väggarna eller tillgängligheten? Riktningen är den rätta, om lösningarna bedöms uppfylla målen för reformen, även om vägen till att uppnå målen ännu är lång.

Arbetsmängden och samtidigt det ansvar som de nya välfärdsområdesfullmäktige har är enormt. Som jag konstaterade i samband med intervjun i Helsingin Sanomat, står de första välfärdsområdesfullmäktige för det grundläggande arbetet, som kommande fullmäktige kommer att ha nytta av i framtiden. Därför hoppas jag att de nya välfärdsområdesfullmäktige och de tjänstemän som överförs till välfärdsområdena har visioner och mod, en förmåga att blicka framåt. Rockbandet Kolmas Nainen har också sjungit om temat gott och vackert (hyvää ja kaunista) – låten med samma namn avslutas med orden ”mer än en dröm om lycka” (”enemmän kuin unelma onnesta”). 


Kari Hakari
avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet