Hoppa till innehåll

Hållbarhet är också att arbeta för framtidens social- och hälsovårdstjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2022 11.08
Kolumn
projektipäällikkö Heikki Vaisto

Jag får ångest när jag tittar på kvällsnyheterna. De tar bland annat upp extrema klimatfenomen, elpriset och inflationen – det känns som att problemen är oändliga i Finland och i världen. Jag skulle ha lust att stänga av tv:n och vara lyckligt ovetande om miljöproblemen och de andra problemen ute i världen, men det går inte.

Jag funderar på vad jag kan göra för att förbättra situationen. Jag kan åtminstone göra ansvarsfulla val när det gäller min egen välfärd och i synnerhet miljöns och naturens bästa. Det man själv gör för att främja hållbarhet är en del av en större helhet av hållbara handlingar.

THL:s första hållbarhetsrapport publicerades våren 2022. Vi på THL beaktar hållbarhet i all vår verksamhet. Vårt mål är att minska vårt koldioxidavtryck och öka förutsättningarna för ett gott och hälsosamt liv i Finland. 

Jag arbetar vid THL:s projektbyrå för programmet Framtidens social- och hälsocentral. Vår uppgift är att stödja genomförandet av regionala projekt. Vi strävar också efter att främja tyngdpunkterna i THL:s hållbarhetsrapport i allt vårt arbete. 

Hållbarhet siktar mot morgondagen

Framtiden utgår från de unga: Ett av projekten i vårt program fokuserar på att alla unga ska erbjudas gratis preventivmedel och även i vidare bemärkelse tjänster som har med sexuell och reproduktiv hälsa att göra, till exempel familjeplanering. 

Vi arbetar också för att minska ojämlikheten och öka jämställdheten. När det kommer till att minska ojämlikheten är målet att minska ojämlik behandling, öka delaktigheten och avlägsna lagar som möjliggör ojämlikhet eller diskriminering. 

Målet med de nya verksamhetsmodellerna som utvecklats i vårt program är också att se till att beslutsfattandet i servicesystemet är flexibelt och gäller alla medborgare samt att det är transparent och ansvarsfullt. Servicesystemet ska också vara jämställt oberoende av klientens eller användarens kön eller sexuella läggning. 

Hållbarhet i nätverken

Projektbyrån för vårt program arbetar både indirekt och direkt för att främja hållbarhet. Genom att stödja välfärdsområdenas projekt utvecklar vi indirekt innehållet, verksamheten och modellerna inom social- och hälsovården i regionerna. 

Vårt direkta arbete syns i form av evenemang, nyhetsbrev och regionala meddelanden som riktas till olika målgrupper och som anföranden på intressentgruppernas tillställningar. Vi samarbetar också aktivt med bland annat social- och hälsovårdsorganisationer för att öka medborgarnas medvetenhet. 

Hållbarhet kräver kontinuerligt arbete

Projekten inom programmet Framtidens social- och hälsocentral övergår till ett nytt skede i början av 2023 när välfärdsområdena inleder sitt arbete. 

Välfärdsområdena kan arbeta på ett människovärdigt sätt genom ovan nämnda åtgärder. Dessutom möjliggör de nya välfärdsområdena och de nya verksamhetssätten på lång sikt kostnadsbesparingar och ökar den ekonomiska tillväxten i samhället. 

Hållbarhet kräver handling av välfärdsområdena. Jag tror att projektbyråns arbete har gett välfärdsområdena verksamhetsmodeller och metoder för att främja hållbar utveckling i deras eget arbete. 

Heikki Vaisto
projektchef, programmet Framtidens social- och hälsocentral, THL 

Läs mer

Hållbarhet i THL