Hoppa till innehåll

Handboken för servicehelheter och -kedjor är gjord för att användas

Utgivningsdatum 2.12.2020 14.24 | Publicerad på svenska 2.12.2020 kl. 14.53
Kolumn
Merja Lyytikäinen

THL har publicerat en handbok som hjälper att modellera, styra och följa upp servicehelheter och -kedjor inom social- och hälsovården. Handboken har skapats som ett resultat av gemensam utveckling i ett multiprofessionellt nätverk med många yrkesutbildade och forskare inom social- och hälsovårdsbranschen.

På Teams finns rutor med bekanta namn. Det är dags att packa undan två års gemensamt nätverksarbete. Vid det sista mötet i nätverket för utveckling av servicehelheter och -kedjor, kallat PKPK-nätverket, sammanfattade man arbetet och övervägde ur olika synvinklar hur handboken kunde utnyttjas i praktiskt arbete.

Gemensam utveckling gör det möjligt att beakta olika synvinklar

Själv visste jag inte för två år sedan vilken inlärningsprocess jag gett mig in på. I gemensam utveckling förenas målinriktat arbete, jämlikt deltagande och en tolerant atmosfär, transparens och öppenhet, respons och utvärdering samt kreativitet och glädje i arbetet. Med tanke på gemensam utveckling har handbokens uppkomstprocess varit unik. En multiprofessionell grupp deltagare har berikat sammanställningen av handboken. Under processen har det funnits tid att stanna upp och höra åsikter från olika synvinklar samt hitta faktorer som förenar alla. Under hela resan har också forskning och utveckling varit sammanflätade.

Jag var med i processen som ”Innokyläs hemliga spets” som faciliterade workshoppar och sammanfattade diskussionerna som fördes i dem. Dessa strukturerade och faciliterade diskussioner blev material för handboken. Dessutom finns det nu i Innokylä verktyg som testats i workshopparna och som kan utnyttjas i utvecklingen av servicehelheter och -kedjor. Sådana verktyg är till exempel användar- och klientprofiler samt en fenomenkarta. Om du vill titta närmare på materialet från utvecklingsprocessen finns de också i det öppna hembasen för Innokyläs servicehelheter och -kedjor.

Handboken ger praktiskt stöd för planering av servicehelheter

Den färska handboken erbjuder ett tydligt sätt hur man kan strukturera det mångsidiga fältet av social- och hälsovårdsservice till servicehelheter och -kedjor, som kan omfatta såväl kommunala som statliga aktörer samt aktörer inom den privata och tredje sektorn. Under nätverksmötet hörde vi att ett praktiskt koncept som presenteras i handboken redan har utnyttjats till exempel i planerna för programmet Framtidens social- och hälsocentral och projektet Strukturreformen inom social- och hälsovården. 

Ur klienternas synvinkel sammanfattas handboken som en helhet av service, vård och möten. Handboken hjälper yrkesutbildade att se klienternas service genom individuella behov och ta med dem som delaktiga. Perspektivet förändras – yrkesutbildade är till för klienten! För att perspektivet ska förändras bör grunden och beredskapen för förändring och servicestyrning skapas redan inom yrkesutbildningen. Dessutom måste man kunna läsa indikatoruppgifter och samla in information som berikar den. Man måste röja utrymme för nätverksliknande tänkande och kompetens. 

Dags att låta flaggorna vaja

Deltagarna i processen kommer säkert ihåg trappan som beskrev tidtabellen. Väl högst upp på trappan är det nu dags att beundra landskapet – att glädja oss över vad vi tillsammans har åstadkommit. Jag uppmuntrar därför alla som varit med på resan att låta flaggorna vaja och  fira en lyckad resa. Det finns redan fina idéer om praktisk tillämpning. Förhoppningsvis ser vi resultaten av tillämpningarna i Innokylä och i kommande gemensamma workshoppar. I framtiden får vi se hur många lärdomar vi lyckas tillämpa.

Merja Lyytikäinen, specialplanerare, THL