Hoppa till innehåll

I pilotprojektet Päijät-Sote deltar farmaceuten i läkemedelsbehandlingen av en patient inom den öppna sjukvården 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 11.39 | Publicerad på svenska 13.4.2021 kl. 13.11
Kolumn
Farmaseutti Päivi Hettula ja asiantuntijalääkäri Niko Korpi

Målet med pilotförsöket inom läkemedelsbehandling inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Päijänne-Tavastland är att främja en effektiv, säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling av patienter inom den öppna sjukvården. Den verksamhetsmodell för farmaceuter inom den öppna sjukvården som utvecklats i pilotprojektet är ny i Finland.

Ibland kan ett problem i läkemedelsbehandlingen gömma sig bakom patientens symtom. Användningen av läkemedel bland patienter inom den öppna sjukvården förknippas med många risker och skadeverkningar. Dessa kan minskas genom en bedömning av läkemedelsbehandlingen. 

Läkemedelsbehandlingen kan dock inte bedömas utan aktuell information om medicineringen. Potentialen hos patientsystemens elektroniska läkemedelslistor förbli ofta outnyttjad, och medicineringen är oklar både för klienten och för de yrkesutbildade personerna.

Utvecklingen av den elektroniska läkemedelslista som integrerats i Kanta-tjänsterna har dragit ut på tiden och därför måste förnyelser i läkemedelsbehandlingen göras åtminstone på landskapsnivå.

Minskad medicinering gynnar individen och samhället

Mindre mediciner kan förbättra klienternas funktionsförmåga och livskvalitet, men också förbättra vårdens kvalitet. Dessutom minskar kostnaderna för läkemedelsbehandlingar. 

Målet med vårt pilotprojekt är också att få kontroll över läkemedelsbehandlingen av patienter som behöver multiprofessionellt stöd – utan att glömma patientens eget ansvar och engagemang i läkemedelsbehandlingen.   

Verksamhetsmodellen stöder också äldre personers möjligheter att klara sig hemma längre.

Farmaceuten stärker kunskaperna om läkemedelsbehandlingen

Förnyandet av läkemedelsbehandlingen kräver ändringar i verksamhetssätten. Klienten ansvarar för att läkemedelsbehandlingen lyckas och social- och hälsovårdspersonalen stöder klienten. Farmaceuten stärker de yrkesutbildades kompetens.

I vårt pilotprojekt fungerar farmaceuten som expert inom läkemedelsområdet vid social- och hälsocentralen och utvecklar läkemedelsförsörjningen. 

Farmaceuten 

  • kartlägger patientens medicinering och tillstånd samt eventuella läkemedel som saknas och problem med att ta läkemedel 
  • bedömer behovet av ytterligare undersökningar; utredningen fortsätter vid behov genom att konsultera en läkare, om det görs ändringar i läkemedelsbehandlingen och uppföljningen av den
  • fungerar som kontaktperson mellan social- och hälsocentralen, den specialiserade sjukvården, sjukhusapoteket och apoteken i regionen.

Farmaceuter inom den öppna sjukvården är nya i Finland

Vi vid Päijät-Sote har erfarenhet av det arbete som avdelningsfarmaceuter och farmaceuter som stöder hemvården utför. Den verksamhetsmodell för farmaceuter inom den öppna sjukvården som utvecklats i vårt pilotprojekt är dock ny i Finland. 

Vi har lagt ned mycket arbete på att utarbeta grunderna för denna modell. Arbetet har krävt förändringar i verksamhetssätten och -anvisningarna, förändringsträning, identifiering av riskgrupper och utvärdering av genomslagskraften.

För pilotprojektet har vi utarbetat ett Lean-baserat processchema, en egen screening av riskerna med läkemedelsbehandlingen för klienten och en minneslista för yrkesutbildade. 

Vi har utvecklat ett rapporteringssystem för att utvärdera genomslagskraften. Vi kan granska resultaten när systemet är klart.

Personalen visade vägen till förändringsarbetet

Personalens synvinklar har varit viktiga i vårt pilotprojekt. Utifrån workshopparna i samband med beredningen riktade vi förändringsarbetet från att enbart integrera farmaceuten till att stärka läkemedelsbehandlingen vid hela social- och hälsocentralen.

I det här skedet känns det som om vårt arbete bara har börjat, men vi redan har kunnat njuta av frukterna av arbetet. 
Farmaceuten har öppnat upp sin kompetens i läkemedelsbehandling för andra yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Vi har redan från början kunnat bedöma patienter, och tack vare detta har vi kunnat bena ut problem i den nuvarande läkemedelsbehandlingen. 

Apoteken i området är nöjda när samarbetet mellan social- och hälsocentralerna och apoteken stärks. 

Nästa steg är att engagera klienten 

Vi måste ännu öva på behovet av att bedöma läkemedelsbehandlingen och samtidigt dra nytta av andra yrkesutbildade personers kompetens. 

Varje yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan utreda vilken medicinering som patienten använder. Nästa steg är att stöda klienten att engagera sig i uppföljningen av den egna läkemedelsbehandlingen och att genomföra den på lämpligt sätt. På så sätt blir läkemedelsbehandlingen effektivare.

Päivi Hettula
farmaceut
Päijät-Sote

Niko Korpi
expertläkare
Päijät-Sote