Hoppa till innehåll

I väntan på den nya effektivitetsbaserade styrningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2022 14.51
Kolumn
Andreas Blanco Sequeiros

Nu är det bara ungefär sju månader tills välfärdsområdena tar över ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och tjänsterna inom räddningsväsendet. Reformen av social- och hälsovården framskrider i huvudsak enligt planerna. Efter den 1 januari 2023 är tillfälliga störningar i välfärdsområdenas verksamhet att vänta, men inget sådant som skulle hindra att befolkningen får de tjänster som den behöver. Förhoppningsvis får så många som möjligt av alla som varit med och genomfört social- och hälsovårdsreformen en välförtjänt andningspaus under de närmaste månaderna. Ännu finns det mycket att göra i höst och senare. Världen är inte färdig den 1 januari 2023.

Bild: Andreas Blanco Sequeiros 

Inför överföringen av ansvaret för tjänsterna har vi vid social- och hälsovårdsministeriet utvecklat den nationella styrningen av välfärdsområdena. Samtidigt har vi också redan börjat bereda den nya effektivitetsbaserade styrning som ska integreras i den nationella styrningen och i välfärdsområdenas interna styrning.  

De som deltog i det nationella seminariet den 23 maj vet att social- och hälsovårdsministeriet bland annat har ett nätverk där det snart kommer att börja samarbeta med de välfärdsområden som kan och vill ha någon av sina servicehelheter med i pilotförsöket med den effektivitetsbaserade styrningen. Alla välfärdsområden kommer att få ta del av erfarenheterna från nätverksarbetet. Och ännu är det inte för sent att anmäla sig till nätverket!
 

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge
 

Det har talats om den effektivitetsbaserade styrningen redan i många år. Den här tiden kan nästan jämföras med Samuel Becketts tragikomiska pjäs I väntan på Godot där Vladimir och Estragon väntar på den mystiska Godot - som aldrig anländer. När det gäller social- och hälsovården har vi minsann fått vänja oss vid att förändringar går långsamt (och till och med står stilla ibland), men i de flesta fall har det sedan plötsligt börjat gå framåt.  

Att kunna se vad som är effektivt och att styra effektivitetsbaserat är en av ödesfrågorna inom social- och hälsovården. Kort och koncist kan man säga att det handlar om att främja kunskapsbaserad styrning av en verksamhetskultur med kostnadseffektivitet och kundorienterad service som mål.  Vid effektivitetsbaserad styrning handlar det om att svara på en konkret fråga: hur kan vi styra vårt servicesystem så att de tjänster som erbjuds ger så bra resultat som möjligt med de resurser som finns tillgängliga? 

Den nuvarande nationella styrningen av social- och hälsovården och den styrning som nu utvecklas bildar den ram med vilken det effektivitetsbaserade synsättet kan integreras bland annat i social- och hälsovårdsministeriets strategier, lagstiftningen om social- och hälsovård, välfärdsområdenas organisationsstyrning, projektfinansieringen, de gemensamma datainnehållen och i ministeriernas gemensamma finansieringsmekanismer för välfärdsområdena. 

Betydelsen av den effektivitetsbaserade styrningsmetoden syns inte genast. Men när välfärdsområdenas verksamhet kommer i gång ordentligt har man för första gången chansen att arbeta målmedvetet och systematiskt för att uppnå en effektivitetsbaserad styrning på både nationell och regional nivå. 

Vi kan se framemot ett effektivt decennium. Tillsammans kan vi få till stånd en förändring!
 

Andreas Blanco Sequeiros 
direktör, social- och hälsovårdsministeriet