Hoppa till innehåll

Innobyn stöder social- och hälsocentralernas utveckling

Utgivningsdatum 28.9.2020 13.26 | Publicerad på svenska 5.10.2020 kl. 13.58
Kolumn

Det praktiska utvecklingsarbetet för framtidens social- och hälsocentraler inleds som bäst. Innobyn är med och stöder detta arbete genom att erbjuda sparring i den gemensamma utvecklingen och samla utvecklingsresultaten på ett ställe.

Målet med programmet Framtidens social- och hälsocentral är att ta i bruk en ny typ av omfattande social- och hälsocentral som byggs upp enligt människornas behov. I de regionala projekten fokuserar man bland annat på att förnya verksamhetssätten inom social- och hälsovården och på att bygga upp människoorienterade servicehelheter. I Innobyn får projekten stöd för att utveckla, pröva, utvärdera och publicera fungerande lösningar.

Innobyn samlar information och stöder gemensam utveckling

I Innobyns webbtjänst finns samlad information om utvecklingsarbetet inom programmet Framtidens social- och hälsocentral. De regionala projekten finns i tjänsten som egna helheter, där utvecklingsarbetet, verksamhetsmodellerna och utvärderingsinformationen samlas.
Information som samlats på ett ställe om de lösningar som utvecklats och håller på att utvecklas underlättar informationsutbytet samt stöder interregional benchmarking. Via Innobyn kan alla intresserade följa utvecklingen och resultaten av verksamheten vid social- och hälsocentralerna. Samtidigt kan man även identifiera platser för samarbete och gemensam utveckling.

Förutom att samla och dela utvecklingsinformation stöder Innobyn även regionala projekt inom den gemensamma utvecklingen. Projekten får tillgång till de lättanvända verktygen i Innobyns e-tjänst, information om den gemensamma utvecklingen samt sparring för användning av utvecklingsmetoder. Innobyn deltar även i genomförandet av en separat träning i förändringsledning för projektaktörer. 

Vad är äkta gemensam utveckling?

I utvecklingen av en gemensam tjänst är klienten eller patienten en aktiv aktör som planerar och genomför tjänsten tillsammans med andra aktörer. I en genuin gemensam utveckling utvecklas tjänsterna alltså inte färdigt för kunderna, utan de deltar i utvecklingen tillsammans med yrkesutbildade och andra centrala aktörer. 

När utvecklingen redan från början är öppen, inkluderande och flerstämmig kan alla synpunkter och behov som är väsentliga för tjänsten beaktas. Klientdelaktigheten fördjupar även kompetensen och kunskapsbasen hos alla som deltar i den gemensamma utvecklingen samt förbättrar särskilt tjänsterna.

Kunderna med från början

Även i Framtidens social- och hälsocentralsprogram efterlyses klientdelaktighet: "För att målen i programmet ska uppnås måste man säkerställa att klienterna och patienterna deltar och påverkar vid sidan av den egna servicen även utvecklingen och utvärderingen av tjänsterna. Därför måste man satsa på att införa befintliga klientdelaktighetsmetoder. Detta är särskilt viktigt för tjänsternas jämlika tillgänglighet, tillgänglighet och rättidighet ska förbättras.”

Just nu är det rätt tidpunkt att samla kunderna och alla andra viktiga aktörer i utvecklingsarbetet. Man kan börja genom att fråga: För vem görs den planerade servicen, vem genomför servicen och vem tilldelar resurser och leder serviceverksamheten? Genom att svara på dessa frågor hittar man de centrala aktörer som borde delta i utvecklingen. De har viktig sakkunskap om tjänsterna, i Innobyn finns det plats för att göra utvecklingsarbetet synligt och delta. Välkommen att utnyttja Innobyns utvecklingsväg och verktyg!

Sari Eskelinen, chefredaktör, THL
Merja Lyytikäinen, specialplanerare, THL
Hanne Savolainen, specialplanerare, THL