Hoppa till innehåll

Integrationen i välfärdsområdena har utretts – Hörnstenen i reformen är enande ledarskap

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 9.59
Nyhet
Karta över Finland

I en utredning som beställdes av social- och hälsovårdsministeriet granskas integrationen i välfärdsområdena och välfärdsområdenas förutsättningar för förnyelse och enande ledarskap. Syftet med utredningen var att ge välfärdsområdena ett dokument som diskussionsunderlag och stöd för beredningen och de första faserna i verksamheten.

Ett centralt mål för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet är att stärka integrationen av tjänsterna. Syftet med integrationen är inte bara att förbättra tjänsterna, utan också att förena branscher och verksamheter på olika nivåer. Utredningen om integrationen i välfärdsområdena utfördes av Jenni Airaksinen, Jari Kolehmainen och Jonne Parkkinen. I utredningen granskas bland annat hur ett enande ledarskap kan stödja genomförandet av integrationen och främja kompetensen och kunnandet i de nya välfärdsområdena.  

För att bygga upp välfärdsområdena krävs det framför allt att vi utvecklar ledarskapet. Utöver de traditionella ledarskapsfärdigheterna behöver cheferna i sin enande roll ett nytt grepp och nya kunskaper och färdigheter som stöder samarbetet och integrationen. Det betyder att ansvaret för enandet inte ska bäras av en enda person. I ledningen av integrationen behövs många olika personer med ledarskapsfärdigheter och kompetenser som kompletterar varandra.
 

Nya strukturer garanterar inte i sig ett effektivare, bättre och rättvisare system


Utredningens budskap när det gäller beredningen i välfärdsområdena är att det behövs ledarskapsmetoder som förenar integrationsdimensionerna och elementen i förnyelseförmågan för att reformen ska resultera i välfärdsområden som kan säkerställa det offentliga värdet i sin verksamhet i framtiden. Strukturell integration är inte detsamma som funktionell integration, men med båda tillvägagångssätten har man möjlighet att skapa gemensamma strukturer och förfaranden. 

De nya välfärdsområden som nu inleder sin verksamhet måste förstå hur viktigt det är att från första början fokusera på förnyelseförmågan. Precis som fusioner inte garanterar integration, garanterar inte heller nya organisationer förnyelseförmåga. Välfärdsområdenas utvecklings- och förnyelsefas kommer att räcka länge, och det behövs tålmodigt arbete innan man kan se resultat. Det viktigaste är att försöka skapa en organisationskultur som främjar förnyelse och utveckling i välfärdsområdena, eftersom det resulterar i bättre förfaranden och medborgare som mår bättre. 

Mer information

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Jenni Airaksinen, universitetslektor, Tammerfors universitet, [email protected]
Jari Kolehmainen, universitetsforskare, forskningsdirektör, Tammerfors universitet, [email protected]
Jonne Parkkinen, doktorand, Tammerfors universitet, [email protected]