Hoppa till innehåll

Lätt och trevligt – en gemensam portal för vårdhem i Västra Nyland  

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2021 13.13
Från vänster Arja Soivuori, Johanna Mätäsaho ja Sanna Kälkänen

Du är i fokus! I Västra Nyland arbetar vi experter inom social- och hälsovården för att västnylänningarna ska må bra. Vårt värdelöfte ”Du är i fokus” innebär inom äldreomsorgen till exempel att den äldre själv kan välja vilket vårdhem hen vill flytta till, när det inte längre är möjligt att bo hemma.

Oavsett var i Västra Nyland den äldre bor får hen likadan service oberoende av vilket vårdhem hen väljer.   

I vårdhemsportalen kan du jämföra alternativen och kvaliteten avgör

I vårdhemsportalen kan klienten eller en anhörig jämföra de vårdhem som erbjuds och studera deras kvalitetsuppgifter. I portalen presenteras alla vårdhem som ägs av Västra Nylands kommuner samt vårdhem som upphandlas av kommunerna och som är antingen privatägda eller ägs av organisationer. Vi utreder regelbundet hur nöjda anhöriga och klienter är och resultaten kan ses i portalen. Vi övervakar vårdhemmen på ett enhetligt sätt och publicerar rapporterna om tillsynsbesöken i portalen så att alla kan läsa dem.

Portalens innehåll hålls uppdaterat, eftersom vårdhemmen själva när de vill kan uppdatera information om lediga bostäder samt berätta om vårdhemmet i ord och bild. Vårdhemmen kan svara på fritt formulerad respons i portalen och därmed visa hur de kontinuerligt förbättrar kvaliteten. Portalen finns på adressen hoivakodit.lu-palvelut.fi (LÄNK)  

Om klienten är missnöjd med det vårdhem hen valt, kan hen byta till ett annat. I vår modell avgör klientens upplevelse vilka vårdhem som är framgångsrika.  

Progressivt genomförande  

Vårdhemsportalen är fin och tydlig, även om vi själva säger det. Ett gott slutresultat har inte uppstått av sig självt, utan vi har tillsammans med klienter, anhöriga och vårdhem definierat innehåll och utseende samt testat användbarheten.  Vi slutar inte med det här, utan portalen vidareutvecklas med hjälp av respons av användarna – vi kommer att ordna flera evenemang om portalen.   

Förutom västnylänningarna har vi också tänkt på övriga finländare. Vi har genomfört vårdhemsportalen så att de andra kommande välfärdsområdena kan ta den i bruk lätt och billigt, om de så önskar. Källkoden är tillgänglig för alla och kan också användas som portal för andra tjänster. Vi planerar själva för närvarande att utnyttja vårdhemsportalens kod i andra tjänster.  

Det är lätt när man kan det  

Inom äldreomsorgen har vi långa traditioner med västnyländskt samarbete. Vi har redan för länge sedan insett att tillsammans åstadkommer vi mera. Vårdhemsportalen är ett naturligt slutresultat av flera års arbete för att utveckla och förenhetliga serviceboende med heldygnsomsorg.   

Roligt, inspirerande, öppet, kraftgivande. Medlemmarna i projektgruppen beskrev det gemensamma arbetet med dessa adjektiv. Samarbetet har förblivit meningsfullt när vi delat in det i lagom stora bitar och emellanåt pratat om helt andra saker. Vi har lärt oss att arbetet går som smort om deltagarna får kamratstöd vid varje gemensam arbetsstund eller någon ny och nyttig tanke eller ett konkret resultat som stöder det egna arbetet.   

Gemensamt arbete som upplevs som nyttigt när sig självt – på initiativ av arbetsgruppen har samarbetet med tiden utvidgats och fördjupats i olika riktningar. Under årens lopp har det uppstått en fin arbetskamratskap som överskrider organisationsgränserna och en laganda i Västra Nyland. Nu fortsätter arbetet för att ta fram nya innovativa koncept.  

Salla Kälkäinen
projektchef för utveckling av vårdhemsportalen  

Arja Soivuori
koordinering av utveckling av äldreomsorgen inom programmet Västra Nylands social- och hälsovård  

Johanna Mätäsaho
programdirektör, programmet Framtidens social- och hälsocentral  

Portalen finns på adressen hoivakodit.lu-palvelut.fi