Hoppa till innehåll

Med en gemensam vision och ihärdigt arbete kan vi lyckas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2022 10.13
Kolumn
Marina Kinnunen

Det är upp till oss själva om vi vill se de nya välfärdsområdena som en möjlighet eller ett hot. Under det senaste året har jag ofta fått berätta om våra erfarenheter av inledningsskedet för vårt samkommunbaserade välfärdsområde i Österbotten. Våra erfarenheter har varit mycket lärorika, och därför vill vi också dela med oss av våra erfarenheter till andra.

Sanningen är dock att de första 250 dagarna under den stora omställningen var svåra. Trots det tycker jag fortfarande att reformen är en utmärkt möjlighet särskilt när det gäller att utveckla tjänsterna för befolkningen.  Det är viktigt att aktörerna i välfärdsområdet har en klar gemensam vision om vad man vill reformera i området. Integrationen får inte vara bara tomma ord. Man måste sätta upp mål och vara medveten om hur integrationen påverkar befolkningens tjänster. Och sedan måste man också genomföra det. 

Förändringen sker nu, men resultaten ses senare

Personalen måste ha en möjlighet att förbereda sig på förändringarna. Många kanske tänker att det här inte gäller mig, men det är fråga om stora förändringar. Förändringarna berör och påverkar oss alla.  Sammanslagningen ger oss alla möjligheten att samarbeta bättre med de olika yrkesgrupperna. 

Minst lika viktigt är det att befolkningen har en realistisk bild av förändringens omfattning och att de öppet informeras om kommande förändringar som påverkar tjänsterna och invånarna. Med en realistisk bild menar jag också att man inte får glömma att också de gamla problemen i systemet överförs till välfärdsområdena. Datumet 1.1.2023 betyder inte att alla de utmaningar som regionerna har haft skulle försvinna, men från och med den dagen kan man säga att allting är välfärdsområdets ”fel”. Det är helt klart att det finns bättre möjligheter än tidigare till välfungerande kontaktytor, men det tar en lång tid innan arbetet ger resultat. För att lyckas krävs det motivation och hårt arbete, och tillräckligt många arbetare som kan förstå kundens perspektiv och se helheten. 

Att bygga upp en ny organisation kräver tålamod

Många väntar sig att det administrativa arbetet ska minska, men den administrativa bördan kommer de facto att öka efter årsskiftet. Den personal som övergår från de gamla organisationerna kommer inte att räcka till. Eftersom organisationerna är nya och större än förut kommer man att vara tvungen att skapa nya administrativa processer. Små problem kan bli stora när det inte finns tillräcklig personal och verksamhetsmodeller. Ärendena kommer att hopa sig. Då måste vi kräva mera personal. På lång sikt kommer de nya processerna säkert att leda till en effektivare administration, men att tro att detta skulle vara möjligt genast i början är orealistiskt när så många organisationer sammanslås. 

Det är viktigt att alla i den nya organisationen spelar i samma lag och förstår att organisationens stämning, rykte och arbetskultur är något som alla skapar tillsammans. Alla har ett ansvar och alla är med och påverkar. Man behöver kunna tänka både på nuet och på framtiden. När det uppkommer problem, är det bra att komma ihåg reformens mål och rikta blicken på det. 

Du kan hjälpa till

Nu är det bara cirka 100 dagar kvar tills de självstyrande välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Här i Österbotten är den bärande tanken - Hej, hur kan jag hjälpa? Det är en viktig fråga som kan ställas till både kunder och kolleger. Dessutom vill jag uppmuntra alla att ställa frågan till våra medmänniskor. Varje medborgare i samhället kan bidra till välbefinnandet. Genom att vara öppna och dela idéer och erfarenheter kan vi hjälpa varandra. Den största möjligheten som reformen erbjuder är sist och slutligen att vi nu har chansen att förbättra finländarnas tjänster. Det är upp till oss. Och det kräver att vi alla är villiga att se på saker på nya sätt, och i synnerhet ur kundernas synvinkel. Hur kan vi skapa kundorienterade tjänster som ger bra resultat? Nu om någonsin har vi möjligheten! 

Marina Kinnunen
välfärdsområdesdirektör, Österbottens välfärdsområde