Hoppa till innehåll

Med gott mod närmar vi oss höjdpunkten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 11.49 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 14.17
Kolumn
Kari Hakari
Kari Hakari

Det historiska ögonblicket närmar sig. Den 1 januari 2023 överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena. Äntligen får vi bredare skuldror, så att det blir lättare att sköta de tjänster som medborgarna behöver.

Områdenas lägesbilder behandlades förra veckan när nätverket för välfärdsområdesdirektörerna sammanträdde. De främsta källorna till oro när det gäller överföringen av ansvaret gällde hur man ska lyckas med de kritiska informationsöverföringarna och säkra riktigheten i uppgifterna till exempel vid betalningen av löner och förmåner och ibruktagningen av de nya systemen. Man ansåg också att det finns en risk för att den personal som tar över tjänsterna inte räcker till och att vissa tjänster och funktioner kan bli överbelastade. Också informationsförmedlingen och kommunikationen är mycket avgörande. 

Välfärdsområdesdirektörerna förhåller sig trots det tillitsfulla till att ansvaret kan överföras på ett säkert sätt. I regionerna har man förberett sig på eventuella störningar vid årsskiftet genom reservarrangemang och reservplaner. Trots förberedelserna är nog överraskande störningar sannolika, men det ser ut som om välfärdsområdenas ledning kommer att vara bra förberedd och ha höjd beredskap när ansvaret överförs. Tjänstemännen har i vissa välfärdsområden tillfälligt beviljats beslutanderätt för att kunna fatta beslut i eventuella kritiska och överraskande situationer.

Direktörerna litar på att allt ska gå bra, och det är också min syn på läget. Det uppstår säkert problem vid årsskiftet, men inget som inte går att lösa.

En viktigare fråga är egentligen vad som sker under våren 2023. Finansieringen, ekonomin och tillgången till arbetskraft är stora utmaningar som kräver tålamod. Men nu kan man inte längre vänta med åtgärderna. Programmen för verksamheten och ekonomin behöver komma igång snabbt för att de centrala målen för social- och hälsovårdsreformen ska kunna uppnås på lång sikt.

Vi vet att arbetet är krävande, men till all lycka har vi nu äntligen en struktur som ger oss möjligheten att ordna kundorienterade och kostnadseffektiva tjänster för alla på lika villkor inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överallt i Finland.

Nu är tiden inne att tacka alla de som varit med i reformarbetet och önska alla en fridfull Jul! Särskilt till välfärdsområdena önskar jag krafter inför det brådskande årsskiftet!

Kari Hakari
avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet