Hoppa till innehåll

Nu om någonsin är det tid att förnya verksamhetskulturen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2022 16.14
Kolumn
Johanna Bjerregård Madsen

Det är lite mer än fem år sedan vårt landskap tog de första gemensamma stegen mot framtiden och Siun sote, samkommunen för social- och hälsovård med 14 kommuner, bildades. Förändringen har också berört affärsverk, eftersom det bildades nya offentligt ägda aktiebolag som producerar stödtjänster. I och med förändringen blev vi landskapets största arbetsgivare med cirka 8000 anställda inom social- och hälsovård och stödtjänster, inklusive räddningsväsende och miljö- och hälsoskydd.

Bild: Johanna Bjerregård Madsen

Vår första uppgift är att skapa en enhetlig verksamhetskultur för nästan tjugo olika organisationer. Verksamhetskulturen spelar en viktig roll därför att den kan både stödja och försvåra den integration som eftersträvas inom social- och hälsovården och de förändringar som är målet för reformen. Alla aktörer har fått erfara hur tunga förändringar kan vara. I organisationen upplevde man att det inte just då fanns resurser för att förnya verksamhetskulturen när det gäller ledarskapet, personalens delaktighet eller möjligheter att påverka, eller för att föra tidskrävande värdediskussioner.  

Den första tiden handlade mer om att kämpa, att klara av allt det arbete som hopade sig och att släcka en massa små bränder. Det viktigaste var att trygga klienternas och patienternas vård och de lagstadgade tjänsterna. De första åren förlöpte som i dimma, och vägen kändes både lång och svår på många sätt.  
 

Vi går framåt flera erfarenheter rikare


Med tanke på belastningen och läget inom social- och hälsovården (t.ex. covid-19) skulle man kunna tro att det är fel tid att förändra verksamhetskulturen. Men vi är nu flera erfarenheter rikare och har fattat de viktigaste besluten. Tiden är inne för att försöka nå samförstånd om hur vi ska lyckas överföra tjänster till välfärdsområdet så att vi samtidigt kan förnya ledarskapet och verksamhetskulturen.  
 
Just nu arbetar vi med att definiera vad gott ledarskap är i arbetet med människor och att öka de anställdas möjligheter att påverka och delta. Nu är det en bra tid för arbetstagare och arbetsgivarrepresentanter att komma överens om hur verksamheten ska se ut för att stärka förtroendet och främja delaktighet i det nya välfärdsområdet. Samtidigt behöver också verksamhetskulturen behöver förändras så att den främjar välfärdsområdets verksamhet, verkställandet av vår strategi och såväl välfärdsområdets som alla andras möjligheter att lyckas. 

Till slut vill jag understryka att uppgiften med att leda förändringen i verksamhetskulturen hör till alla anställdas dagliga arbete, både de som leder och de som genomför förändringarna. Det är bra att ha planer och mål för förändringarna redan innan verksamheten i välfärdsområdet börjar. Vi får inte låta eventuell brist på tid, krafter eller resurser hindra oss. Nu om någonsin är det tid att förnya verksamhetskulturen. Ett bättre tillfälle än det här får vi knappast. 
 

Johanna Bjerregård Madsen
Personaldirektör
Siun sote