Hoppa till innehåll

Ordlistan för social- och hälsovårdsreformen håller på att bli färdig – utkastet ska nu kommenteras

Utgivningsdatum 4.2.2021 14.27
Nyhet

I och med social- och hälsovårdsreformen uppstår nya begrepp. Det är nödvändigt att definiera de nya begreppen för att säkerställa en samsyn om begreppens innehåll och en användning av termer som på ett så bra sätt som möjligt beskriver begreppens innehåll. Begreppen har samlats och definierats i utkastet till ordlista, som nu kan kommenteras. 

Det första terminologiarbetet inleddes hösten 2017. Arbetet avbröts dock år 2018. Våren 2020 sammankallades en ny arbetsgrupp för att slutföra terminologiarbetet. 

Som ett resultat av den nya arbetsgruppens arbete har ett utkast till ordlista utarbetats, ”Centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen”. I den presenteras 44 begrepp som har ett centralt samband med reformen i form av termposter och begreppsdiagram. För varje begrepp har man dessutom presenterat motsvarigheter på svenska och engelska.

Ordlistan har beretts i samarbete med olika organisationer. Terminologiarbetet har styrts av Terminologicentralen TSK, och social- och hälsovårdsministeriet har ansvarat för finansieringen.

Utkastet till ordlista kan kommenteras fram 3.2.2021 till 19.3.2021.

Länkar: