Hoppa till innehåll

Organiseringsansvaret för den prehospitala akutsjukvården överförs till välfärdsområdena - hur ser läget ut nu?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2021 14.43 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 15.41
Nyhet
Ensihoitaja ja potilas

Social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet har utrett hur den prehospitala akutsjukvården ordnas nu och hur den ska ordnas i framtiden. Utredningen gjordes utgående från anordnarnas och tjänsteproducenternas perspektiv och med syftet att stödja planeringen och utvecklingen av väl-färdsområdenas verksamhet.

Utredningen gällde förändringarna i servicebehoven, utvecklingstrenderna, produktionsstrukturen och samarbetet mellan aktörer inom den prehospitala akutsjukvården och första insatsen. Utredningen gjordes i samråd med sjukvårdsdistrikt, räddningsväsende, privata tjänsteproducenter och ministerier. 

Den prehospitala akutsjukvården innefattar i allt större utsträckning vård som ges redan på platsen, i stället för att bara innefatta sjuktransport. Inom den prehospitala sjukvården samarbetar man inten-sivt med övriga hälso- och sjukvårdsaktörer, räddningsväsende, polis och gränsbevakning. Inom processerna för serviceproduktionen, ledningen, stödtjänsterna och beredskapen finns många synergier med både räddningsväsendet och den övriga hälso- och sjukvården.

Den prehospitala akutsjukvård som ordnas av privata tjänsteproducenter har minskat under de sen-aste åren. För närvarande produceras största delen av tjänsterna inom prehospital akutsjukvård av sjukvårdsdistrikten och räddningsverken, och den här verksamheten kommer för bådas del att över-föras till välfärdsområdet. I fortsättningen kan välfärdsområdena själva bestämma om organisering-en av tjänsteproduktionen och om de privata tjänsteproducenternas del i den prehospitala akutsjuk-vården.  

Utredningen genomfördes av Nordic Healthcare Group i form av en enkätundersökning och en materialanalys. 

Läs mer om utredningen: