Hoppa till innehåll

Rekordmånga deltagare på virtuell kickoff-dag för vårdreformens projektaktörer

7.10.2020 8.52
Nyhet

Nätverksdagen för vårdreformens projektaktörer den 22 september var en kickoff-dag för aktörer både inom projekt som gäller strukturreformen av social- och hälsovården och inom projekt som ingår i programmet Framtidens social- och hälsocentral. Evenemanget ordnades av SHM och THL tillsammans och genomfördes helt virtuellt på grund av coronapandemin.

”Syftet med dagen var att ge projektaktörerna möjlighet att diskutera och nätverka. Ursprungligen förväntade vi oss ett hundratal deltagare, men det var dubbelt fler som anmälde sig. Antalet deltagare var en positiv överraskning och ett kraftfullt besked om att de regionala aktörerna inom vårdreformen anser det viktigt att umgås och att skapa en gemensam helhetsbild”, berättar dagens ordförande Anu Niemi på THL, projektchef för programmet Framtidens social- och hälsocentral. 

Minister Kiurus hälsningsanförande uppmanade till flink utveckling

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru deltog med en virtuell hälsning från sitt eget arbetsrum. 

Ministern berättade att hon tillsammans med sina ministerkollegor hade besökt alla landskap utom ett under regeringens vårdlandskapsturné i augusti–september. Hon konstaterade att turnén hade gett henne en god uppfattning om den aktuella situationen i regionerna och om hur vårdreformsprojekten har kommit i gång på olika håll i landet.  

Ministern poängterade att utvecklingsarbete och strukturella ändringar kan utföras via projekten, även om de inte verkställs i praktiken förrän riksdagen har antagit lagarna. 

Slutligen uppmanade ministern projektmedarbetarna att bedriva ett innovativt och flinkt utvecklingsarbete, att sprida resultaten på bred front och att kommunicera aktivt med varandra. 

Virtuella verkstäder granskade helheten från olika håll

Största delen av dagen arbetade man i virtuella team som byggts upp kring olika teman. Temana hade valts ut så att reformens delområden behandlades så heltäckande som möjligt och deltagarna valde ett av fyra alternativ på både för- och eftermiddagen.

Bland förmiddagens verkstadsteman fanns kunskapsbaserad ledning, den regionala beredningen av strukturreformen, tjänster för barn, unga och familjer samt kund- och servicehandledningen vid framtidens social- och hälsocentraler.  

Efter lunchpausen fortsatte verkstadsarbetet med temana stöd för verkställandet av den digitala utvecklingen, kommunikation, utvecklingsprogrammet för socialvården samt tillgången till tjänster och mångprofessionellt teamarbete vid framtidens social- och hälsocentraler.

Utgående från dagens saldo och respons kommer evenemanget att få en fortsättning. 

”I landskapen och regionerna har projekthelheternas innehåll planerats så att de motsvarar behoven i respektive region. I innehållet finns många beröringspunkter både mellan regionerna och mellan projekten inom programmet Framtidens social- och hälsocentral och inom strukturreformen av social- och hälsovården. I och med kickoff-dagen fick vi igång en viktig dialog mellan regionerna och projekten, där vi kan bedriva utvecklingsarbetet tillsammans och utnyttja varandras kompetens och erfarenheter. Det finns behov av ett liknande evenemang också i fortsättningen, konstaterar specialsakkunniga Kirsi Paasovaara på SHM. 

Resultaten från verkstäderna finns i Innokylä

Enligt deltagarresponsen var dagen viktig. Programmet var ändå ganska intensivt, så det fanns sist och slutligen inte så mycket tid för diskussion. Dessutom blev antalet deltagare i verkstäderna stort, vilket begränsade arbetet i någon mån. 

Det tekniska fungerade utmärkt. De gemensamma delarna i form av Teams-möten och plattformen Howspace som arbetsmiljö för verkstäderna visade sig vara fungerande lösningar. 

Resultaten av dagens verkstäder finns på webbplatsen Innokylä (på finska).