Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i kommunmarknaden för att informera om reformerna av social- och hälsovården och räddningsväsendet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2021 12.57 | Publicerad på svenska 13.9.2021 kl. 15.28
Nyhet
Ihmisiä keskustelemassa
Paneelikeskustelu hyvinvointialueiden edustajille järjestetyssä infotilaisuudessa 26.8.2021.

Social- och hälsovårdsministeriet informerar om reformerna på kommunmarknaden den 15-16 september. Under mässdagarna kan du klockan 9.00-16.00 också fråga våra sakkunniga i social- och hälsovårdsministeriets chatt om reformen och tjänsterna inom hälso- och sjukvård och räddningsväsende.

Genomförandet och tidsschemat inom social- och hälsovården och räddningsväsendet  – vad händer nu?

Onsdag 15.9.2021
09.00 - 09.20

Lagarna har godkänts – vad är nästa steg? Genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet går nu snabbt framåt. Vi berättar vad som kommer att hända under beredningen på hösten. Dessutom informerar vi om hur ministerierna stöder och följer genomförandet i områdena. 

En smidig reform för alla – Hur ser den sektorsövergripande verksamheten ut i praktiken?

Torsdag 16.9.2021
10.30 - 10.50

Hurdan är framtidens social- och hälsovårdscentral? Hur kan man erbjuda tjänster enligt de individuella behoven, i rätt tid och smidigt? Hur ska samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna fungera? Kom och lyssna vad som görs inom framtidens social- och hälsovårdstjänster just nu.